Dydaktyka


Drodzy Kandydaci

Zapraszam Was bardzo serdecznie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Uczelni, która jest jedną z najstarszych w Polsce. Od wielu lat SGGW znajduje się na liście najlepszych polskich uczelni wyższych, oraz po raz trzeci uzyskała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce” oraz „Uczelni przyjaznej studentom”. Na uwagę zasługuje fakt, że według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, SGGW jest uczelnią, która w rankingu popularności wśród maturzystów zawsze plasuje się w czołówce. Warto też podkreślić, że nasi absolwenci są usatysfakcjonowani z dokonanego przed laty wyboru. Zdecydowana ich większość – już po ukończeniu studiów – deklaruje, że dokonałaby analogicznego wyboru zarówno Uczelni, jak i kierunku. Popularność naszej Uczelni wynika zarówno z doskonałych warunków lokalowych, w jakich kształcą się nasi studenci, jak również z szerokiej oferty dydaktycznej, której wachlarz staramy się dostosowywać do aktualnych potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodych ludzi. Jest to też efekt przyjaznej studentom atmosfery, jaką udało nam się stworzyć w SGGW, gdzie każdy student może liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do podjęcia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gwarantujemy Wam wysoką jakość zajęć dydaktycznych, możliwości twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni i uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu studenckim.

Życzę Wam dokonania satysfakcjonujących wyborów i wyrażam nadzieję, że od nowego roku akademickiego będziecie studentami SGGW.

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Prorektor ds. Dydaktyki