SGGW

13
kwietnia
2015

Drogi do sukcesu - nauka i praktyka

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu zaprasza na III Konferencję naukową nt. Drogi do sukcesu - nauka i praktyka.