Dla studentów

Osiągnięcia

16
stycznia
2018

Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu SGGW i Kampinoskiego Parku Narodowego

Wystawa prac studenckich w Kampinoskim Parku Narodowym.

W wyniku współpracy podjętej pomiędzy Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW a Kampinoskim Parkiem Narodowym, studenci 7. semestru studiów inżynierskich na kierunku Architektura Krajobrazu WOBIAK opracowali koncepcję zagospodarowania terenów rekracynych Kampinowskiego Parku Narodowego (otoczenie siedziby Dyrekcji KPN z polaną Jakuba oraz polany Truskaw i Roztoka, na podstawie wytycznych dyrekcji KPN, przeprowadzonych analiz uwarunkowań społecznych, kulturowych, przyrodniczych  prawnych oraz technicznych.

 

12 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy najlepszych opracowań projektowych studentów 7 semestru, realizowanych w ramach zajęć kursowych z przedmiotu „Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 4”.

Prowadzący ćwiczenia projektowe:

dr inż. arch. krajobrazu Elżbieta Myjak-Sokołowska (koordynator przedmiotu)

dr inż. arch. Kinga Kimic

mgr Inż. Jakub Botwina

 

Kosultacje:

Fizjografia dr Piotr Wałdykowski

Fitosocjologia dr hab. Piotr Sikorski

Dendrologia dr Ewa Zaraś