Dla studentów

Pomoc psychologiczna


Pomoc psychologiczna dla studentów SGGW

Masz trudności ze studiowaniem? A może ktoś z Twojego otoczenia?
Stres, presja czasu, lęki, trudności z koncentracją, zapamiętywaniem? Apatia, poczucie pustki, bezradności, spadki nastroju? Trudności w relacjach z innymi?
Nie są to odosobnione przypadki.

Skorzystaj z pomocy.

Uprzejmie informuję, że do czasu wznowienia zajęć, konsultacje psychologiczne dla studentów SGGW udzielane są telefonicznie.

Proszę dzwonić pod nr. kom. 660 266 413 w g. 16-18.
dr Katarzyna Bogacka

Psycholog:
dr Katarzyna Bogackapsycholog (tel. 660 266 413) - specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego, szkolenie w zakresie psychoanalizy indywidualnej,doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Instytucie Psychologii PAN dotyczy psychologii społecznej i politycznej. Jednocześnie historyk sztuki, dr n.hum.

oferuje:

  • zainteresowanie problemami uczelnianymi i prywatnymi, życzliwość, zrozumienie oraz pomoc w ukazaniu możliwych rozwiązań,
  • pełną dyskrecję. 

Jeśli wolisz pomoc instytucjonalną - bezpłatnych porad specjalistycznych udzielają m.in. poniższe ośrodki:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW (DS. Limba)
Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
tel.22/593-14-30
sekretariat@nzoz.sggw.pl

Fundacja CEL (Centrum Edukacji Liderskiej)
ul. Wiśniowa 42 lok 39
02-520 Warszawa
tel. 22/646-22-56
biuro@fundacjacel.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
tel. 22/887-88-05
kom. 508-350-320
tpm@tpm.org.pl

Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
tel. 22/636-49-04; 22/636-49-12

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie**/
ul. W.K. Roentgena 5; Wejście B, 1 piętro, pok. nr 7
02-781 Warszawa
Tel. 22/546-32-42
psychoonkologia@coi.waw.pl
**/ wymagane skierowanie do Poradni Psychologicznej od lekarza NFZ