Dla studentów

Pomoc psychologiczna


Pomoc psychologiczna dla studentów SGGW

Masz trudności ze studiowaniem? A może ktoś z Twojego otoczenia?
Stres, presja czasu, lęki, trudności z koncentracją, zapamiętywaniem? Apatia, poczucie pustki, bezradności, spadki nastroju? Trudności w relacjach z innymi?
Nie są to odosobnione przypadki.

Skorzystaj z pomocy.

Katedra Pedagogiki  Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW  zachęca Studentów SGGW do korzystania w razie potrzeby z konsultacji psychologicznych.

Konsultacje są udzielane zawsze indywidualnie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym:

Psycholog:
dr Katarzyna Bogacka       tel. 660 266 413

oferuje:

  • zainteresowanie problemami uczelnianymi i prywatnymi, życzliwość, zrozumienie oraz pomoc w ukazaniu możliwych rozwiązań,
  • pełną dyskrecję. 

Jeśli wolisz pomoc instytucjonalną - bezpłatnych porad specjalistycznych udzielają m.in. poniższe ośrodki:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW (DS. Limba)
Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
tel.22/593-14-30
sekretariat@nzoz.sggw.pl

Fundacja CEL (Centrum Edukacji Liderskiej)
ul. Wiśniowa 42 lok 39
02-520 Warszawa
tel. 22/646-22-56
biuro@fundacjacel.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
tel. 22/887-88-05
kom. 508-350-320
tpm@tpm.org.pl

Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
tel. 22/636-49-04; 22/636-49-12

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie**/
ul. W.K. Roentgena 5; Wejście B, 1 piętro, pok. nr 7
02-781 Warszawa
Tel. 22/546-32-42
psychoonkologia@coi.waw.pl
**/ wymagane skierowanie do Poradni Psychologicznej od lekarza NFZ


*/
Konsultacje psychologiczne udzielane przez Pracowników Zakładu Psychologii i Pedagogiki Społecznej Studentom Wydziału Nauk Społecznych SGGW mają kilkudziesięcioletnią tradycję.

Konsultacje te mają charakter rozmowy, a nie psychoterapii.

Jesteśmy otwarci na wszystkich studentów SGGW w Warszawie.

dr Katarzyna Bogacka, psycholog - specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego, szkolenie w zakresie psychoanalizy indywidualnej,doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Instytucie Psychologii PAN dotyczy psychologii społecznej i politycznej. Jednocześnie historyk sztuki, dr n.hum.

- problemy indywidualne, rodzinne i w funkcjonowaniu społecznym.

 dr Waldemar Kozłowski, psycholog

- metodyka uczenia się i pisania prac
- konflikty z ludźmi
- zaburzenia zachowania

dr Henryk Raszkiewicz, psycholog kliniczny - praktyka w ośrodkach psychiatrycznych i poradnianych dla dorosłych i dzieci, diagnosta intelektu i osobowości, terapeuta psychodynamiczny ubiegający się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Teresa Zawojska, pedagog i filozof

dr Jadwiga Kościanek-Kukacka, psycholog, emerytowany kierownik Zakładu Psychologii.