FAQ

 1. Co zrobić gdy zapomniałem NIU lub hasła?
  Jeżeli student nie pamięta swojego NIU i/lub hasła to powinien skorzystać z opcji [rejestracja /odzyskiwanie kont studentów]. Procedura jest taka sama jak w przypadku zakładania konta po raz pierwszy (należy wypełnić wyświetlany formularz) z tym, że podczas odzyskiwania konta wymagane jest podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze (zarejestrowanej podczas zakładania konta).

 2. Co zrobić gdy nie pamiętam odpowiedzi na pytanie pomocnicze?
  W takim przypadku należy napisać mail na adres: pomoc_ci@sggw.pl z prośbą o podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze. W treści, w celu identyfikacji, koniecznie trzeba podać: imię, nazwisko oraz numer NIU lub numer albumu.

 3. Chcę zmienić pytanie i/ lub odpowiedź.
  Aby zmienić odpowiedź na pytanie pomocnicze lub zmienić pytanie i odpowiedź należy zalogować się do wirtualnego dziekanatu następnie kliknąć zakładkę „moje dane”. Z menu wybrać opcję „edycja”.
  W zależności od tego co chcemy zmienić wprowadzić nowe wartości w polu „Twoje pytanie:” i/ lub „Twoja odpowiedź”.

 4. Jak wstawić zdjęcie do legitymacji?
  Zdjęcia do legitymacji są importowane z systemu rekrutacyjnego. Potrzeba wstawienia zdjęcia osobiście dotyczy studentów spoza rekrutacji tj. przyjętych w trybie przeniesienia z innej uczelni.
  Aby wstawić zdjęcie do legitymacji należy:

  •  zalogować się do wirtualnego dziekanatu (adres: ehms.sggw.waw.pl),
  •  wybrać zakładkę „moje dane”,
  •  z menu wybrać opcję „edycja”,
  • w polu „Fotografia” kliknąć „Przeglądaj” i wskazać miejsce gdzie na lokalnym komputerze znajduje się plik ze zdjęciem,
  • powiadomić dziekanat (poprosić o akceptację zdjęcia i przygotowanie legitymacji).Jeżeli fotografia nie będzie spełniać formalnych wymogów określonych dla zdjęcia legitymacyjnego, to system poinformuje o tym stosownym komunikatem.
   Jeżeli student ma problem z wstawieniem zdjęcia, to może napisać na adres: pomoc_ci@sggw.pl opisać swój problem. W treści listu należy podać swoje imię, nazwisko oraz numer albumu.
 5. Chcę zmienić zdjęcie do legitymacji.
  Jeżeli z jakichś przyczyn student chce wstawić nowe zdjęcie do legitymacji, to powinien mieć na uwadze dodatkowe koszty związane z wydrukiem duplikatu legitymacji.
  Aby wstawić nowe zdjęcie należy:

  • wysłać mail na adres: pomoc_ci@sggw.pl z prośbą o usunięcie/odrzucenie poprzedniego zdjęcia w systemie. W treści należy podać swoje imię, nazwisko oraz numer albumu,
  • po otrzymaniu informacji, że poprzednie zdjęcie zostało odrzucone/usunięte należy zalogować się na swoje konto w wirtualnym dziekanacie i zamieścić nowe zdjęcie,
  • po zamieszczeniu nowego zdjęcia należy powiadomić o tym dziekanat i poprosić o zaakceptowanie nowego zdjęcia i wydruk legitymacji,
  • sprawdzić czy zdjęcie zostało zaakceptowane w systemie eHMS i wnieść opłatę za wydruk duplikatu legitymacji,
  • odebrać nową legitymację w dziekanacie.
 6. Gdzie są widoczne moje oceny?
  Oceny są widoczne w dwóch miejscach:

  • Zakładka „mój plan”, opcja menu „moje zajęcia”- tu widoczne są oceny wprowadzone przez prowadzącego zajęcia.
  • Zakładka „moje studia”, opcja menu „karty egzaminacyjne”- tu widoczne są oceny zaimportowane z protokołów przez pracownika dziekanatu lub wprowadzone przez pracownika dziekanatu na podstawie decyzji dziekana.
   W gestii studenta jest kontrolowanie prawidłowości ocen zamieszczonych w kartach egzaminacyjnych i interweniowanie w dziekanacie w przypadku niezgodności (bezpośrednio po sesji, a nie na koniec studiów).
 7. Gdzie szukać w eHMS materiałów dydaktycznych do przedmiotu zamieszczonych przez wykładowcę?
  Materiały dydaktyczne w wirtualnym dziekanacie są widoczne w zakładce „moje studia” , opcja menu „materiały dydaktyczne”. Materiały są widoczne dla studenta pod warunkiem, że student ma wygenerowane zajęcia dydaktyczne z tego przedmiotu i prowadzącym zajęcia jest osoba, która zamieściła materiały.
  Student może to sprawdzić w zakładce „mój plan”, opcja menu „moje zajęcia”. Jeżeli nie są widoczne zajęcia lub nazwisko prowadzącego zajęcia, to problem należy zgłosić w swoim dziekanacie.

 8. Gdzie sprawdzić czy moja wpłata (za akademik, studia, legitymację, warunek, dokumenty, itp.) została zarejestrowana w systemie?
  Wszystkie informacje dotyczące płatności są widoczne w zakładce „moje finanse”, opcja menu „płatności”.
  Dodatkowo po zalogowaniu wyświetlana jest informacja w kolorze czerwonym dotycząca stanu finansów.

 9. Gdzie mogę znaleźć informację o przyznanych i/lub wypłaconych stypendiach?
  Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń (stypendiów) są widoczne w zakładce „moje finanse”, opcja menu „świadczenia”.

 10. Gdzie znajdę decyzję stypendialną w eHMS ?
  Decyzje stypendialne znajdują się w zakładce „moje finanse”, opcja menu „świadczenia” (Informacje o przydzielonych świadczeniach – Wydruki). Jeżeli decyzja jest podpisana, to można ją pobrać po kliknięciu ikony w kolumnie „Pobierz decyzję”. Otworzy się dokument w formacie pdf.

 11. Co zrobić aby otrzymywać decyzje stypendialne w formie elektronicznej (w eHMS)?
  Aby otrzymywać decyzje stypendialne w formie elektronicznej należy w zakładce „moje dane”, opcja menu „decyzje elektroniczne” kliknąć przycisk [Wyrażam zgodę].

 12. Gdzie znajdę informację o moich ocenach cząstkowych i frekwencji na zajęciach?
  Należy wybrać zakładkę „mój plan”, opcję menu „moje zajęcia”. Aby informacje o ocenach cząstkowych i obecnościach były widoczne należy kliknąć „+” w kolumnie znajdującej się za kolumną „Prowadzący”. Warunkiem dostępności widoku ocen cząstkowych i obecności jest uzupełnienie tych danych przez prowadzącego zajęcia.

 13. Gdzie znajdują się informacje na temat mojej średniej ocen?
  Zakładka „moje dane”, w części „informacje o toku studiów”.