Dla studentów

Wirtualny Dziekanat - eHMS


Wirtualny Dziekanat - eHMS

Wirtualny Dziekanat umożliwia studentowi dostęp do jego danych związanych ze studiami w SGGW poprzez witrynę WWW. Dostęp, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, realizowany jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wszelkie niezgodności w wyświetlanych w eHMS danych lub ich brak, należy wyjaśniać w swoim Dziekanacie.

ZALOGUJ SIĘ DO WIRTUALNEGO DZIEKANATU
 

Logowanie do systemu:

 • zalecane jest logowanie się do eHMS poprzez przeglądarkę internetową Mozilla,
 • do rejestracji w eHMS, oprócz danych osobowych (imie i nazwisko, PESEL/Paszport), wymagany jest numer albumu studenta oraz wydział (dane widoczne po zalogowaniu do Systemu Obsługi Kandydatów),
 • podczas rejestracji system prosi o podanie pytania pomocniczego i odpowiedzi.
  Należy zapamiętać odpowiedź – jest niezbędna w przypadku odzyskania danych do logowania w celu ich odzyskania,
 • po poprawnej rejestracji  system wyświetli dane do logowania : NIU (Numer Indentyfikacyjny Użytkownika) i hasło tymczasowe,
 • podczas pierwszego logowania system wymusi zmianę hasła (hasło musi zawierać: minimum 8 znaków, małą literę, dużą literę, cyfrę).
  Należy zapamiętać NIU i hasło,
 • 4-krotne wpisanie niepoprawnego NIU lub hasła, skutkuje zablokowaniem konta. W tym przypadku należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną.Po zalogowaniu student uzyskuje możliwość:

 • sprawdzenia swoich danych osobowych,
 • edycji niektórych danych kontaktowych (telefon, e-mail, odległość od miejsca zamieszkania),
 • przeglądania własnego programu studiów i zajęć, przynależności  do grup, decyzji dziekana,
 • podglądu przedmiotów i ocen z bieżącego i poprzednich semestrów, stanu zaliczenia semestrów oraz uzyskanych średnich,
 • dostępu do danych stypendialnych,
 • monitorowania stanu płatności, w tym ewentualnego zadłużenia oraz odsetek,
 • drukowania przelewów dotyczących opłat za studia oraz opłat związanych z zamieszkaniem w akademiku,
 • przeglądania zamieszczonych ogłoszeń,
 • rezerwacji miejsca w akademiku (zasady przyznawania miejsca są dostępne na stronie http://adiss.sggw.pl/przyznawanie-miejsc), przeglądania złożonej rezerwacji oraz odwołania rezerwacji,
 • zapisów na przedmioty obieralne oraz wyboru prowadzących (w przypadku udostępnienia tej funkcji przez dziekanat),
 • wstawienia fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • wypełniania ankiet.