Dla studentów

Studenckie konto pocztowe


Studenckie konto pocztowe

Każdy student posiada uczelniane konto pocztowe. Konta zakładane są po zakończeniu rekrutacji (letniej i zimowej) - najczęściej w drugim tygodniu zajęć semestru.

Dostęp do konta pocztowego:

 1. dane do konta pocztowego (login i hasło) należy pobrać poprzez wypełnienie formularza,
 2. po wypełnieniu formularza (imię, nazwisko, PESEL/Paszport, data urodzenia, nr albumu, wydział), wyświetlone zostaną dane do logowania (nazwa użytkownika i hasło).
  Należy postępować zgodnie ze wskazówkami administratora celem zmiany hasła.

  Hasło do konta pocztowego służy tylko i wyłącznie na potrzeby własne, nie należy go rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim.
  Wskazane jest również zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z poczty e-mail (strona dostępna wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW),
   
 3. do obsługi uczelnianego konta pocztowego używana jest poczta WebMail,
 4. w sytuacji utraty danych do logowania należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną:

- mailowo (wysyłając wiadomość z adresu podanego w eHMS jako dane kontaktowe studenta)
- osobiście (mając ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).


Dodatkowo WebMail umożliwia:

 • aktywację dostępu do bezprzewodowej sieci EDUROAM,
 • dostęp do książki adresowej,
 • ustawienie przekierowania poczty na inny adres mailowy oraz odpowiedzi wakacyjnej.


Limit skrzynki pocztowej (zablokowane konto pocztowe)
Należy pamiętać, że skrzynka pocztowa ma ograniczoną pojemność (10MB) po przekroczeniu której, poczta zostanie zablokowana i wiadomości nie będą docierały. Aby zapobiec takiej sytuacji, zalecamy przechowywać przeczytane wiadomości w innych programach pocztowych (np. Thunderbird, Outlook),
a wiadomości w poczcie WebMail na bieżąco usuwać.

Problem z wysłaniem wiadomości e-mailowej
Najczęstszym powodem braku możliwości wysłania wiadomości e-mailowej jest zbyt duży rozmiar załącznika.
Przed wysyłaniem wiadomości za pomocą poczty WebMail trzeba upewnić się, że rozmiar załącznika nie przekracza 2MB, natomiast logując się za pomocą Trunderbird/MS Outlook- że nie jest większy niż 100 MB.