EDUROAM


SGGW zapewnia studentom i doktorantom Uczelni dostęp do bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi*) w postaci usługi EDUROAM (Education Roaming **), z której można korzystać we wszystkich budynkach Uczelni, w których jest uruchomiona.

 


Zasięg SGGW
EDUROAM jest inicjatywą o zakresie ogólnokrajowym oraz międzynarodowym dzięki czemu studenci i doktoranci SGGW mogą korzy­stać z bezpłatnego Wi-Fi na terenie wielu instytucji akademickich i ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce i na świecie.
Obecnie usługa EDUROAM świadczona jest na terenie Kampusu SGGW, w budynkach wskazanych
na poniższej mapce . Docelowo dostępna będzie we wszystkich budynkach Uczelni.

 

 

Oprócz ośrodków typowo edukacyjnych i naukowych EDUROAM jest coraz częściej udostępniany na terenie miejsc użyteczności publicznej tj. w bibliotekach, muzeach czystacjach kolejowych. Szczegóły dotyczące lokalizacji krajowych i zagranicznych dostępne są na stronach:

 

Korzystanie z EDUROAM:
Aby móc korzystać z usługi, niezbędne jest posiadanie studenckiego konta pocztowego.

Przed rozpoczęciem użytkowania EDUROAM należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

W celu uzyskania dostępu do sieci Eduroam należy zalogować się do niej za pomocą poświadczeń studenckiego konta pocztowego:

 1. spośród sieci dostępnych na urządzaniu (telefon, laptop itd.) wybrać sieć EDUROAM;
 2. uzupełnić/edytować wymagane dane:
 3. w polu hasło wpisać aktualne hasło do poczty.

Ważne: XXXXXX to numer albumu, jeśli Państwa numer albumu jest krótszy niż 6 cyfr – poprzedzamy go zerami, np.:
               - dla numeru albumu 123456 – identyfikator to 123456
               - dla numeru albumu 1234 identyfikator to 001234

 

 

Logowanie do EDUROAM z urządzenia mobilnego (tablet, telefon):

 • z systemem ANDROID:
  w urządzeniu mobilnym w Ustawieniach należy wybrać opcję Wi-Fi, wśród dostępnych sieci wybrać „EDUROAM” i uzupełnić dane do logowania:
  - login – adres mailowy: indywidualny numer albumu poprzedzony literą „s” np. sXXXXXX@sggw.edu.pl,
  - hasło: hasło używane do logowania się do poczty Microsoft365.
 • z systemem WINDOWS: (dla laptopów z systemem starszym niż WINDOWS 10):
  przed połączeniem z siecią WIFI o nazwie „EDUROAM” należy zaopatrzyć się w odpowiedni dla danej wersji systemu konfigurator. Instalując go należy podać swój login oraz hasło po poczty podobnie jak w przypadku systemu ANDROID (patrz wyżej).

Za każdym razem, gdy będziecie Państwo przebywać w zasięgu sieci EDUROAM, urządzenie będzie automatycznie łączyć się z Wi-Fi poprzez tą sieć.
 

Więcej informacji dotyczących EDUROAM można znaleźć na stronach: