Internet w Domach Studenckich

Mieszkańcy Domów Studenckich położonych na terenie Kampusu SGGW są objęci zasięgiem Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej SGGW (OSK) w związku z czym na tym terenie mają bezpłatny dostęp do Internetu. Podczas korzystania z OSK należy pamiętać o zasadach jej bezpiecznego i zgodnego z prawem użytkowania (zawartych m.in. w Regulaminie OSK) oraz o właściwym przygotowaniu komputera do podłączenia do sieci. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

Zasady użytkowania OSK w Domach Studenckich

Podstawowym dokumentem wewnętrznym, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania OSK, jest Regulamin OSK, zawierający linki do dalszych regulacji prawnych.

 

Niedopuszczalne jest:

 • pobieranie i rozpowszechnianie w sieci nielegalnych treści,
 • korzystanie z oprogramowania typu P2P,
 • podszywanie się pod innych użytkowników, atakowanie sieci lub komputerów, celowe obciążanie łączy, uniemożliwianie działania usług sieciowych, wysyłanie spamu, itp.,
 • generowanie aktywności wpływających na naruszenie bezpieczeństwa lub stabilności pracy sieci,
 • włączanie do sieci routerów i AP* bez zgody Centrum Informatycznego (CI).
  Zalecane jest używanie przełączników z portami dostępowymi typu RJ45. Podłączenie routera lub AP bezprzewodowego możliwe jest wyłącznie za zgodą
  i po zgłoszeniu takiego urządzenia w CI. Do zgłoszenia urządzenia jest potrzebny adres fizyczny (MAC) portu WAN routera oraz nr gniazda i nr pokoju, w którym router będzie się znajdował.

Powyższe działania skutkować będą odłączeniem komputera od OSK.

 

W celu bezpiecznego i efektywnego użytkowania OSK należy:

 • skonfigurować swój komputer tak, żeby uzyskiwał adres IP automatycznie (ustawienia karty sieciowej protokołu TCP/IP). Pod żadnym pozorem nie należy wpisywać w konfiguracji  stałych adresów,
 • pamiętać, aby system operacyjny na komputerze był zaktualizowany i miał zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe,
 • w codziennej pracy używać konta z niższymi uprawnieniami niż administratora. Z pewnością ograniczy to zagrożenie ze strony części wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

 

Podłączenie do OSK
Standardowym wyposażeniem pomieszczeń w budynkach na terenie Kampusu SGGW jest gniazdo sieciowe. Aktywne gniazdo po podłączeniu do niego komputera umożliwia dostęp do OSK.


W celu podłączenia komputera do OSK w domu studenckim niezbędne jest:

1. Posiadanie:

 • komputera, wyposażonego w typową kartę sieciową Ethernet 1000/100/10 ze złączem RJ45. (jest to standardowe wyposażenie większości komputerów, za wyjątkiem części netbooków i smartfonów),
 • kabla sieciowego o odpowiedniej długości zakończonego wtyczkami RJ45.

2. Zgłoszenie aktywacji gniazda sieciowego, rejestracja routera

    Z uwagi na fakt, że większość gniazd sieciowych w domach studenckich jest aktywna,
    przed zgłoszeniem dotyczącym aktywacji należy sprawdzić stan danego gniazdka.

    Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • telefon kontaktowy,
 • nazwę akademika,
 • numer pokoju,
 • numer gniazdka,
 • krótki opis problemu,
 • osoby zgłaszające router proszone są dodatkowo o podanie numeru MAC.


   Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Pomocy Informatycznej.