Dla studentów

Dostęp do sieci


Dostęp do sieci

Teren kampusu SGGW objęty jest zasięgiem Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej (OSK).
Studenci Uczelni mają bezpłatny dostep do Internetu po podłączeniu do OSK, które możliwe jest poprzez:

Podczas korzystania z OSK należy pamiętać o zasadach jej bezpiecznego i zgodnego z prawem użytkowania.