Dla studentów

Elektroniczna Legitymacja Studencka


Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) jest dokumentem potwierdzającym status studenta.
Warunkiem wydruku ELS jest wniesienie opłaty za dokumenty oraz poprawne umieszczenie zdjęcia w systemie eHMS.

Uwaga:
Student posiada jedną ELS w trakcie trwania studiów na SGGW, niezależnie od tego na ilu kierunkach studiuje.

 

Zadania realizowane przez Dziekanaty:

  • udzielanie wszelkich informacji dotyczących ELS,
  • wydawanie studentom ELS po immatrykulacji,
  • potwierdzanie co semestr ważności ELS.

 

Dodatkowo ELS pełni funkcje:

  • karty bibliotecznej SGGW,
  • karty dostępu do sal komputerowych SGGW,
  • Warszawskiej Karty Miejskiej.