STATISTICA

Do czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących licencji (31.03.2022r.) studenci i doktoranci wszytskich wydziałów mogą, za pośrednictwem Centrum Informatycznego SGGW, uzyskać nieodpłatny dostęp do oprogramowania STATISTICA.


Dystrybucja oprogramowania:

  1. Wymagania: aktywne Studenckie konto pocztowe.
  2. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy wypełnić Kartę Rejestracyjną (KR) użytkownika STATISTICA.
  3. Po wypełnieniu KR zostaną przesłane (na podany w KR adres e-mail) kody instalacyjne
    do oprogramowania STATISTICA wraz linkiem do plików instalacyjnych oraz niezbędnymi informacjami.

     

STATISTICA Zestaw PLUS (dostępny tylko w języku polskim).
Swoją funkcjonalnością obejmuje on wszystkie narzędzia zawarte w programach STATISTICA Zestaw
do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny.
Zalecamy więc zrezygnowanie z ew. wcześniej zainstalowanego oddzielnego dodatku "Analiz Marketingowych i Rynkowych". Szczegółowy opis funkcjonalności tego dodatkowego programu można znaleźć na stronie StatSoft.

ZESTAW PRZYRODNIKA jest to dodatkowy program rozszerzający funkcjonalność oprogramowania Statistica o narzędzia do opracowywania wyników badań rolniczych i przyrodniczych. Zestaw Przyrodnika znacząco ułatwia proces planowania doświadczeń oraz analizę ich wyników – w programie możliwe jest szybkie wygenerowanie planu badania w jednym z kilkunastu dostępnych układów, a następnie automatyczne przeanalizowanie wyników.
Szczegółowy opis Zestawu Przyrodnika jest dostępny na stronie StatSoft.


Informacje od firmy StatSoft:

  • FAQ - pytania i odpowiedzi dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica,
  • Internetowa Czytelnia - artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach,
  • Internetowy Podręcznik Statystyki - kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne.