STATISTICA

Do czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących licencji (31.03.2020r.) studenci i doktoranci uprawnionych wydziałów mogą, za pośrednictwem Centrum Informatycznego SGGW, uzyskać nieodpłatny dostęp do oprogramowania STATISTICA.


Uprawnione Wydziały:

 • Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Leśny
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Technologii Drewna
 • Wydział Nauk o Zwierzętach
 • Wydział Nauk o Żywności
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki


Dystrybucja oprogramowania:

 1. Wymagania: aktywne Studenckie konto pocztowe.
 2. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy wypełnić Kartę Rejestracyjną (KR) użytkownika STATISTICA.
 3. Po wypełnieniu KR zostaną przesłane (na podany w KR adres e-mail) kody instalacyjne
  do oprogramowania STATISTICA wraz z niezbędnymi informacjami.

  Uwaga: Pliki instalacyjne oraz instrukcje instalacji  dostępne są tylko z komputerów podłączonych do OSK SGGW.


STATISTICA Zestaw PLUS (dostępny tylko w języku polskim).
Swoją funkcjonalnością obejmuje on wszystkie narzędzia zawarte w programach STATISTICA Zestaw
do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny.
Zalecamy więc zrezygnowanie z ew. wcześniej zainstalowanego oddzielnego dodatku "Analiz Marketingowych i Rynkowych". Szczegółowy opis funkcjonalności tego dodatkowego programu można znaleźć na stronie StatSoft.

ZESTAW PRZYRODNIKA jest to dodatkowy program rozszerzający funkcjonalność oprogramowania Statistica o narzędzia do opracowywania wyników badań rolniczych i przyrodniczych. Zestaw Przyrodnika znacząco ułatwia proces planowania doświadczeń oraz analizę ich wyników – w programie możliwe jest szybkie wygenerowanie planu badania w jednym z kilkunastu dostępnych układów, a następnie automatyczne przeanalizowanie wyników.
Szczegółowy opis Zestawu Przyrodnika jest dostępny na stronie StatSoft.


Informacje od firmy StatSoft:

 • FAQ - pytania i odpowiedzi dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica,
 • Internetowa Czytelnia - artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach,
 • Internetowy Podręcznik Statystyki - kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne.