AutoCAD

Dystrybucja oprogramowania:
 

  1. wymagania: aktywne Studenckie konto pocztowe,
  2. edukacyjna wersja programu przeznaczona do instalacji domowej dostępna jest po zarejestrowaniu się studenta na stronie Autodesk.