Dla studentów

Dystrybucja oprogramowania


Dystrybucja oprogramowania

SGGW bezpłatnie udostępnia studentom oprogramowanie do celów edukacyjnych.
Warunkiem pobrania oprogramowania jest posiadanie Studenckiego konta pocztowego.
Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji oprogramowania znajdują się w poszczególnych działach:

UWAGA!
Wszystkie kody mają charakter poufny, mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby upoważnione i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Osoba pobierająca ze strony/odbierająca oprogramowanie z Centrum Informatycznego staje się odpowiedzialna za zachowanie poufności kodów.

Zgodnie z warunkami licencji student, który ukończył nauczanie na naszej uczelni zobowiązany jest do odinstalowania pobranego oprogramowania.