Dla studentów

IT DLA STUDENTÓW


IT DLA STUDENTÓW

W zakładce można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące rozwiązań informatycznych dla studentów SGGW realizowanych przez Centrum Informatyczne.

O Centrum Informatycznym:
Centrum Informatyczne jest jednostką organizacyjną SGGW odpowiedzialną za dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych celem efektywnej, racjonalnej i ekonomicznej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni. Wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi SGGW oraz instytucjami zewnętrznymi tworzymy rozwiązania informatyczne dla naszego środowiska akademickiego.

Do najważniejszych zadań Centrum Informatycznego należy między innymi:

  • zarządzanie strategią usług informatycznych, zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne, procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych, architekturą usług informatycznych w domenie danych, aplikacji i infrastruktury, centralną infrastrukturą teleinformatyczną, oprogramowaniem komputerowym w Uczelni, Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową we wszystkich lokalizacjach Uczelni,
  • usuwanie bieżących problemów informatycznych w Uczelni, 
  • koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych,
  • projektowanie i implementowanie usług informatycznych,
  • współpracowanie przy analizowaniu, projektowaniu, budowie, testowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu usług i systemów informatycznych w Uczelni,
  • rozpoznawanie, inwentaryzowanie i klasyfikowanie potrzeb informatycznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  • określanie kierunków rozwoju technologicznego IT w SGGW.


Centrum Informatyczne realizuje zadania w ramach struktury organizacyjnej zbudowanej w oparciu o trzy działy:

  • Dział Infrastruktury Informatycznej,
  • Dział Utrzymania i Rozwoju Oprogramowania,
  • Dział Wsparcia i Organizacji.


Więcej informacji dotyczących Centrum znajduje się na intranetowej stronie Centrum Informatycznego. Strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW.

W razie pytań i problemów związanych z obsługą informatyczną należy kontaktować się z Pomocą Informatyczną.