Dla studentów

Biblioteka Główna


Strona internetowa Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego

Biblioteka Główna SGGW jest jedną z największych bibliotek rolniczych w kraju. Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 1918 r., w latach powojennych zostało ono ukierunkowane na reprezentowane przez uczelnię dziedziny nauki. Obecnie Biblioteka Główna posiada ponad 430 tysięcy woluminów – książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prace doktorskie, magisterskie, zbiory kartograficzne, normy, mikrofisze).

W roku akademickim 1998/1999 biblioteka rozpoczęła działalność w nowym gmachu na Ursynowie. Duża część zbiorów – około 30 tysięcy książek oraz bieżące roczniki czasopism znajdują się w wolnym dostępie. Biblioteka jest skomputeryzowana, w lokalnej sieci komputerowej pracuje 115 stanowisk. Dla czytelników przeznaczonych jest 55 stanowisk w celu przeszukiwania katalogowych baz komputerowych, zagranicznych i polskich bibliograficznych baz danych, dotyczących nauk biologicznych, rolniczych, żywieniowych, biotechnologii, ekologii itp. oraz zasobów internetowych.

Czytelnie, informatorium, sala katalogowa, wypożyczalnia podręczników wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy i kserograficzny, który ułatwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i baz bibliograficznych.

Biblioteka utrzymuje wymianę międzybiblioteczną z wieloma instytucjami zagranicznymi i krajowymi przekazując im wydawnictwa uczelniane, głównie „Annals of Warsaw Agricultural University”, rozprawy habilitacyjne oraz „Acta Scientiarum Polonorum” i otrzymując w zamian wydawnictwa z innych instytucji.

Na niektórych wydziałach (Medycyny Weterynaryjnej, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji) działają biblioteki wydziałowe, które czynne są w godzinach dostosowanych do rozkładów zajęć studentów.