Dla studentów

Regulamin studiów


Regulamin studiów w SGGW obowiązujący od 1 października 2019r.

Uchwała nr 76-2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w SGGW - Regulamin Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


 Regulamin studiów w SGGW obowiązujący od 1 października 2017r.

Regulamin Studiów w SGGW (od 01 października 2017r.)

Uchwała Nr 53 - 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW


Regulamin Studiów w SGGW obowiązujący od 1 października 2015r.

Regulamin Studiów w SGGW (od 01 października 2015r.)

Uchwała nr 84 - 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2015 r. 

Uchwała nr 71 - 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. 


 

Regulamin Studiów w SGGW (od 01 października 2013r.)

 

Uchwała nr 57 – 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku : w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW.