25
sierpnia
2013

NOWA OFERTA STYPENDIALNA DAAD

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o nowej ofercie stypendialnej DAAD na rok akademicki 2014/2015.

Stypendia DAAD oferowane są dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech.

Rodzaje stypendiów:

1. Stypendia DAAD dla studentów i absolwentów

2. Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

3. Stypendia DAAD dla naukowców

4. Stypendia DAAD dla byłych stypendystów

5. Stypendia DAAD dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie, TUTAJ oraz w załączonej ULOTCE.

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

Ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa

Telefon: 22/6174847, 6161308

E-mail: daad@daad.pl