Zarządzenie nr 141 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Listy najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2019/2020.

studiów pierwszego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów drugiego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów jednolitych magisterskich Lista PDF Skan listy

 


Listy najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019.

studiów pierwszego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów drugiego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów jednolitych magisterskich Lista PDF Skan listy

Listy najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2017/2018.

studiów pierwszego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów drugiego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów jednolitych magisterskich Lista PDF Skan listy

Zarządzenie nr 101 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.


Listy najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2016/2017.

studiów pierwszego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów drugiego stopnia Lista PDF Skan listy
studiów jednolitych magisterskich Lista PDF Skan listy