Dla studentów

Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.
Wersja graficzna

Zarządzenie nr 133 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Zarządzenia Nr 116 Rektora SGGW z dnia 22 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń


Zarządzenie Nr 102 Rektora SGGW z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń


Zarządzenie Nr 46 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej


Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 38 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr  27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Załączniki 1 i 2
Wersja graficzna


Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr 55 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23  listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.
Załącznik 1
Załącznik 2
Wersja graficzna

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 - Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
Wersja graficzna


Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 98 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 98
Załącznik nr 2 - Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
Wersja graficzna

 

Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.
Załączniki nr 1 i 2
Wersja graficzna


Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 74 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 35 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017.
Załączniki nr 1 i 2
Wersja graficzna


Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
Załączniki nr 1 i 2 zmienione Zarządzeniem nr 77 z dnia 3 listopada 2015r.
Wersja graficzna


Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015;  Załączniki nr 1 i 2 (wersja graficzna)


Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 zmienione Zarządzeniem nr 2/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r.