SGGW

Dla studentów

11
grudnia
2013

Bilet Warszawiaka, a Elektroniczna Legitymacja Studencka

Szanowni Studenci i Doktoranci SGGW! W mediach pojawiła się informacja, że trzy uczelnie, a wśród nich SGGW, nie zgodziły się nakleić na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) hologramu Karty Warszawiaka uprawniającej do zniżek. W związku z tym informujemy, że zgodnie z przepisami na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, uczelnia ma do dyspozycji tylko jedno pole, które SGGW już wykorzystuje nadrukowując kod kreskowy umożliwiający między innymi korzystanie przez studentów i doktorantów z systemów bibliotecznych. SGGW nie ma prawa do dysponowania innymi powierzchniami na ELS.

Wzór dokumentu  „Elektroniczna Legitymacja Studencka” określony jest ściśle Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – załącznik 3.

W rozporządzeniu określone zostało miejsce (załącznik nr 3 pkt 3 ppkt.8) opisu wzoru elektronicznej legitymacji studenckiej, o wykorzystaniu którego może zadecydować uczelnia: „obszar biały o wymiarach 30 mm x 21 mm przeznaczony na naniesienie kodu kreskowego – jeżeli w uczelni kod kreskowy nie jest stosowany, obszar może być wykorzystany w sposób określony przez uczelnię.”

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na blankiecie Legitymacji w tym właśnie polu drukowany jest kod kreskowy wykorzystywany m.in. przez Bibliotekę Główną SGGW w celach identyfikacyjnych studenta dla potrzeb czytelni i wypożyczalni. Naklejenie w tym miejscu hologramu Karty Warszawiaka czyniłoby hologram (o wymiarach 28mm x 8mm) nieczytelnym.