Dla studentów

Ankieta EUROSTUDENT


Zapraszamy do udziału w badaniu!

Uczestnicy badania mogą uczestniczyć w  konkursie z nagrodami (trzy tablety – po jednym dla każdego z trzech zwycięzców konkursu).

Badanie dotyczy studentów SGGW kierunków:

  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • żywienie człowieka i ocena żywności
  • Weterynaria
  • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych (studia podyplomowe)
  • Zarządzanie w agrobiznesie MBA (studia podyplomowe)

 

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego.

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS (dawniej Pracownia Badań Społecznych).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety

 

https://ankieta.pbs.pl/45a591c3e699bdfd3d8e2eb0c6ad55cb.pg

 

Informacje na temat badania