Informacje organizacyjne:

1. Numer Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: XLIV.

2. Koło Naukowe powołane do organizacji Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii.

3. Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Przeglądu:

 • ​Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Kazimierz Tomala
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. Jan Niemiec
 • Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Nanobiotechnologii: dr Sławomir Jaworski
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: inż. Adrian Czechowski
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Agnieszka Zając.

​​4. Termin Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: 8 grudnia 2017.

5. Miejsce organizacji Przeglądu: budynek 23 – Wydział Nauk o Zwierzętach.

6. Adres e-mail Organizatora (na który należy przesłać formularz zgłoszeniowy): pdkn.zgloszenia@gmail.com.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2017 do godz. 23:59.

8. Termin nadsyłania korekt i osobistego dostarczania abstraktów z podpisem Opiekuna Koła: 24 listopada 2017 do godz. 23:59.

9. Lista sekcji Przeglądu:

 • Hodowla i żywienie zwierząt
 • Świat roślin
 • Świat zwierząt i weterynaria
 • Człowiek i jego otoczenie
 • Inżynieria
 • Bioinżynieria i nauki biologiczne
 • Projektowanie i gospodarowanie przestrzeni
 • Ekonomia i nauki społeczne