XLVII Przegląd Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się 11 grudnia 2020 r. Organizatorem jest Koło Naukowe Żywieniowców Studentów Wydziału Żywienia Człowieka.

PDKN w roku 2020 będzie realizowany przy wykorzystaniu metod i technik komunikacji na odległość. Narzędziem informatycznym wykorzystywanym do realizacji przeglądu będzie aplikacja MS Teams.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Koła do pokazania swoich osiągnięć naukowych i projektowych.
Czekamy na Wasze prace.