XLVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku. Organizatorem jest Koło Naukowe Leśników.
Serdecznie zapraszamy wszystkie Koła do pokazania swoich osiągnięć naukowych i projektowych.
Czekamy na Wasze prace.