XLV Przegląd Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2018 roku organizowany jest przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu ENACTUS. Serdecznie zapraszamy wszystkie Koła do pokazania swoich osiągnięć naukowych i projektowych. Czekamy na Wasze prace.