Wszystkich zainteresowanych udziałem w Przeglądzie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Do 21.11.2016 należy przesłać abstrakty drogą elektroniczną na email: knmw@sggw.pl    w formacie doc.

W e-mailu mogą Państwo uwzględnić preferowaną sekcję :

Inżynieria
Nauki społeczne i ekonomia
Człowiek i jego otoczenie
Świat zwierząt i weterynaria

Świat roślin
Hodowla zwierząt

Do 01.12.2016 zostaną opublikowane listy oraz ramowy plan przeglądu.

Do 25.11.2016 należy przesłać skan strony zawierającej abstrakt, opatrzony podpisem Opiekuna Koła Naukowego i Opiekuna Pracy, oraz skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. ( Oświadczenie musi podpisać każdy z autorów pracy, oddzielnie ! )

Do 25.11.2016 istnieje możliwość wprowadzenia zmian w nadesłanych pracach oraz wycofania się z przeglądu bez podania przyczyny.

Formę papierową  należy dostarczyć w dniu przeglądu 09.12.2016, osoby które nie dostarczą dokumentów poświadczonych podpisem opiekuna naukowego wraz  z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych* nie zostaną dopuszczone do przeglądu.

Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych musi być podpisane przez wszystkich autorów pracy! ( Trzech autorów pracy musi dostarczyć trzy oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych )

 

Wzór zgłszenia i abstraktu <<do pobrania>>