Koła Naukowe Wydziału Technologii Drewna serdecznie zapraszają wszystkich studentów, doktorantów oraz wykładowców na tegoroczny XLII Przegląd Dorobku Kół Naukowych.

15 stycznia 2015 roku w budynku 34 od godziny 9:00 studenci zrzeszeni w licznych na naszej Uczelni kołach naukowych będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w formie referatów i posterów. Dla wielu z nas Przegląd daje niepowtarzalną okazję aby zasiąść w audytorium i wysłuchać swoich koleżanek i kolegów.

Z najważniejszych informacji na dzisiaj, chcielibyśmy podać termin nadsyłania abstraktów, które są jednocześnie zgłoszeniem na Przegląd. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa wraz z dniem 21 grudnia br.

Nadesłane abstrakty posłużą do stworzenia elektronicznej „Książki abstraktów”, stanowiącej archiwum wszystkich nadesłanych prac. Będzie to również doskonała pamiątka dokumentująca nasze dokonania.

Prosimy, aby abstrakty były możliwie pełne i w miarę możliwości stanowiły streszczenie pracy. Z tego względu możliwe będzie przedstawienie abstraktu maksymalnie do 1 strony formatu A4 przy formatowaniu ustalonym we wzorcu. Szablon abstraktu oraz karta zgłoszeniowa będzie można ściągnąć ze strony Przeglądu. W formularzu zgłoszeniowym niezbędne będzie podanie informacji w jaki sposób dana praca wynika z działalności koła naukowego.

Regulamin zawierający aktualne nazwy sesji naukowych pojawi się na stronie wkrótce.

 

Zapraszamy serdecznie oraz zachęcamy do zaglądania  do specjalnej zakładki Przeglądu Dorobku Kół Naukowych na stronie internetowej SGGW.

 

Komitet organizacyjny
XLII Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW
e-mail: pdkn2015@sggw.pll