XLI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW odbył się w dniu 12 grudnia 2014 r. Na Przegląd wpłynęło 178 zgłoszeń uczestnictwa z 28 kół naukowych:

 • Koło Fotografików Technologii Drewna
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
 • Koło Naukowe Aves
 • Koło Naukowe Biotechnologów
 • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego
 • Koło Naukowe Ekonomistów
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET
 • Koło Naukowe Leśników
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Ogrodników
 • Koło Naukowe Rolników
 • Koło Naukowe Technologów Żywności
 • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia”
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Zgłoszone prace zostały przydzielone do 11 sekcji:

 • Sekcja 1: Człowiek i otoczenie
 • Sekcja 2: Inżynieryjna
 • Sekcja 3: Żywienie i technologia żywności
 • Sekcja 4: Zdrowie i hodowla zwierząt I
 • Sekcja 5: Zdrowie i hodowla zwierząt II
 • Sekcja 6: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt I
 • Sekcja 7: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt II
 • Sekcja 8: Ekologia i ochrona przyrody
 • Sekcja 9: Świat roślin
 • Sekcja 10: Ekonomia i socjologia
 • Sekcja 11: Posterowa

 

W czasie Przeglądu ocenie podlegało 175 prac, trzy zgłoszone prace nie zostały zaprezentowane. Poniżej zostaną przedstawione informacje o liczbie prac w poszczególnych sekcjach z podziałem na koła naukowe oraz prace wyróżnione i nagrodzone.

 

 

Sekcja 1: Człowiek i otoczenie

Podział 10 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Fotografików Technologii Drewna – 1
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 2
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki – 1
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 4

 

Praca zgłoszona przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki nie została wygłoszona.

Wyróżnienia

Świdermajery – „Cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widziała” czy „upiory w przedpieklu”?
O potencjale w polskim wydaniu

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Inwentaryzacja, analiza i ocena nieużytkowanego cmentarza leśnego w Wilkach. Wytyczne
do rewaloryzacji cmentarzy ewangelickich

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Utrata wartości zabytkowych terenów zielni w wyniku zmian ich układu i funkcji na przykładzie Skweru Hoovera w Warszawie

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

 

Nagrody

Zaginione wioski mazurskie w świadomości społeczności lokalnej

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Drewniane budownictwo Kurpiowszczyzny

Koło Fotografików Technologii Drewna

 

Architektura typu świdermajer jako jeden z elementów programu naprawczego miasta Otwock

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

 

Sekcja 2: Inżynieryjna

Podział 15 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego – 2
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
 • Koło Naukowe Ekonomistów – 1
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 1
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 3
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 1
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 1
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 3

 

Praca zgłoszona przez Koło Naukowe Ekonomistów nie została wygłoszona.

Wyróżnienia

Prototyp treningowej obrabiarki CNC wykonany z tworzyw drzewnych

Koło Naukowe Obrabiarek CNC

 

Asfalt narzutowy jako sposób tłumienia hałasu drogowego

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

 

Zastosowanie SIP do inwentaryzacji, ochrony, monitoringu oraz archiwizacji obiektów w stylu świdermajer – kulisy projektu Interaktywne świdermajery

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Nagrody

Możliwości wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w inwentaryzacji historycznych leśnych obiektów cmentarnych

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Ocena dokładności chronometrażu migawkowego w badaniu struktury dnia roboczego pracy harwestera podczas trzebieży w drzewostanie sosnowym

Koło Naukowe Leśników

 

Konstrukcje TENSEGRITY, czyli jak niemożliwe staje się możliwe

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

 

 

Sekcja 3: Żywienie i technologia żywności

Podział 16 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 2
 • Koło Naukowe Ogrodników – 1
 • Koło Naukowe Technologów Żywności – 5
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 1
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 3
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 4

Wyróżnienia

Ocena wpływu naturalnych dodatków mineralnych na cechy jakościowe muszli ślimaków
Achatina fulica

Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

 

Prozdrowotne zamienniki popularnych produktów spożywczych  z wykorzystaniem
m.in. Stevia rebaudiana oraz Brassica oleracea

Koło Naukowe Żywności i Żywienia

 

Ocena wstępowania nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Porównanie wyników wskaźnika BMI i % udziału tkanki tłuszczowej

Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

Nagrody

Zdrowsze alternatywy tradycyjnych wafli cukrowych

Koło Naukowe Technologów Żywności

Badanie zależności między wariantami genetycznymi β-laktoglobuliny a kształtowaniem się poziomu ogólnej zawartości kazeiny mleka krowiego o zróżnicowanej jakości cytologicznej

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

Soja z polskich pól

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 

 

 

Sekcja 4: Zdrowie i hodowla zwierząt I

 

Podział 17 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Aves – 2
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 5
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 7
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 2
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Lokalizacja białka Sox-9 w trakcie rozwoju gonad jesiotra rosyjskiego Acipenser gueldenstaedtii

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Krwiodawstwo psie w polskiej medycynie weterynaryjnej

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

Wpływ krzyżowania bydła ras mlecznych na użytkowość rozpłodową

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 

Nagrody

Wpływ długotrwałej selekcji w kierunku zwiększenia masy ciała oraz zwiększenia masy jąder
na wielkość narządów wewnętrznych u myszy Mus musculus

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

Wpływ przechowywania zamrażalniczego karmy dla ptaków szponiastych i sów utrzymywanych
w hodowlach na jej wartość odżywczą

Koło Naukowe Aves

Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych

Koło Naukowe Aves

 

 

 

Sekcja 5: Zdrowie i hodowla zwierząt II

Podział 17 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 8
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 7
 • Koło Naukowe Rolników – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Pasożyty występujące w kale gołębi i krukowatych

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Porównanie użytkowości mlecznej pierwiastek w pierwszych 100 dniach laktacji ras MO i PHF
oraz krzyżówek tych ras

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

Kalkulator dawki żywieniowej dla trzody chlewnej z uwzględnieniem zastąpienia białka sojowego paszami własnymi

Koło Naukowe Rolników

Nagrody

Wybrane choroby zakaźne ptaków ozdobnych

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Klipnosis

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Embriotransfer bydła w Polsce – Czy ma szansę na rozpowszechnienie?

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 

 

 

 

Sekcja 6: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt I

Podział 15 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Aves – 2
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 5
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 1
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 3
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 2

Wyróżnienia

Parazytofauna łosi (Alces alces) z Kampinoskiego Parku Narodowego

Koło Naukowe Leśników

Sekwencyjność oraz częstotliwość behawioru indywidualnego przedstawicieli gatunku
Słoń afrykański (Loxodonta africana) w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

Tropem watahy - „Wolf expedition 2014”

Koło Naukowe Leśników

Nagrody

Neocaridina davidi „Painted Fire Red” – nowy selekt krewetki ozdobnej

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Próby reintrodukcji pazia żeglarza (Iphiclides podalirius) i pazia królowej (Papilio machaon)
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

Ocena skuteczności dwóch nowych pułapek do odłowu epigeicznych chrząszczy – Coleoptera

Koło Naukowe Leśników

 

 

 

 

Sekcja 7: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt II

Podział 14 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Aves – 2
 • Koło Naukowe Leśników – 6
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 1
 • Koło Naukowe Ogrodników – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 2
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Występowanie różnych gatunków biedronek w koloniach mszyc zasiedlających krzewy ozdobne

Koło Naukowe Ogrodników

Martwa kura pełna życia czyli porównanie zgrupowań nekrofagów (Coleoptera)
w trzech środowiskach

Koło Naukowe Leśników

Ocena możliwości włączenia Lasów Sobiborskich do sieci ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce oraz do sieci Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000

Koło Naukowe Leśników

Nagrody

Analiza aerodynamiki lotu ptaków drapieżnych

Koło Naukowe Aves

Dynamika jesiennej migracji ptaków wzdłuż Doliny Środkowej Wisły

Koło Naukowe Leśników

Porównanie zgrupowań motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) muraw psammofilnych
i wilgotnych łąk nadbużańskich

Koło Naukowe Leśników

 

 

 

 

 

Sekcja 8: Ekologia i ochrona przyrody

Podział 14 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 8
 • Koło Naukowe Leśników – 2
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Koło Naukowe Rolników – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Wpływ wybranych środowisk rzeki Bug na zgrupowania chrząszczy z rodziny biegaczowate (Coleoptera, Carabidae)

Koło Naukowe Leśników

Wykorzystanie prawa Chezy do ilościowego określania rozrządu wód w wielokorytowym systemie rzeki anastomozującej na przykładzie rz. Narew

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

Analiza i ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w rejonie nieczynnej kopalni
w Rutkach

Koło Naukowe Rolników

 

Nagrody

Hydrologiczna ocena celowości prowadzenia prac utrzymaniowych na rz. Supraśl w kontekście ograniczenia ryzyka powodziowego

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

Rzeka uregulowana czy przekształcona? Analiza zmienności przepływów, stanów wód i środowiska wodnego w wyniku przeprowadzenia regulacji

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

Możliwość czynnej ochrony rudosterki szaropierśnej w Brazylii

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

 

 

 

 

Sekcja 9: Świat roślin

Podział 12 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Leśników – 6
 • Koło Naukowe Ogrodników – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 4

Wyróżnienia

Przyczyny zróżnicowania budowy morfologicznej Carex orbicularis w ekstremalnych warunkach siedliskowych nad jeziorami Bulun-kul i Rang-kul (Pamir Wschodni, Tadżykistan)

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Zróżnicowanie flory torfowisk Pamiru Wschodniego na przykładzie jezior Bułun-Kul oraz Rang-Kul

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Wpływ sukcesji wtórnej spontanicznej na bogactwo gatunkowe porostów naziemnych i nadrzewnych różnowiekowych pożarzysk Dolnego Basenu Biebrzy

Koło Naukowe Leśników

 

Nagrody

Występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin w centralnej części Puszczy Białowieskiej

Koło Naukowe Leśników

Przyczyny i skutki antropogenicznej degradacji flory Pamiru Wschodniego

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Wpływ sąsiedztwa człowieka na rozmieszczenie obcych gatunków inwazyjnych roślin w lasach
na przykładzie Obrębów Białowieża i Puszcza Ladzka

Koło Naukowe Leśników

 

 

 

 

Sekcja 10: Ekonomia i socjologia

Podział 11 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Ekonomistów – 5
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 1
 • Koło Naukowe Rolników – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 1
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii – 1

Wyróżnienia

„Jeleń czy zebra?” czyli wiedza przedszkolaków zdemaskowana

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

 Analiza ofert banków skierowanych do studentów na podstawie przeprowadzonego badania

Koło Naukowe Ekonomistów

 Handel produktami high-tech w kontekście wydatków na B+R w wybranych państwach

Koło Naukowe Ekonomistów

Nagrody

Aspekty ekonomiczne transferu zawodnika piłki nożnej

Koło Naukowe Ekonomistów 

Uwarunkowania wyboru oferty usług telekomunikacyjnych wśród studentów na przykładzie telefonii komórkowej

Koło Naukowe Ekonomistów 

Preferencje konsumentów na polskim rynku herbaty

Koło Naukowe Ekonomistów

 

 

 

 

Sekcja 11: Posterowa

Podział 37 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 2
 • Koło Naukowe Aves – 1
 • Koło Naukowe Biotechnologów – 1
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 1
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 9
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 4
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 2
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Koło Naukowe Technologów Żywności – 2
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 1
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 2
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 5
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 3
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci” – 1

Praca zgłoszona przez Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” nie została wygłoszona.

Wyróżnienia

Porównanie zachowania kotów szczepionych przeciwko wściekliźnie w 13 dystalną ogona
oraz w okolicę udową prawą

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Porównanie wybranych cech martwego drewna leżącego w drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego
i boru mieszanego świeżego na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec

Koło Naukowe Leśników

Znaczenie nanocząstek srebra w terapii przeciwnowotworowej

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Nagrody

Wpływ biopolimeru, jakim jest guma ksantanowa, na przepuszczalność piasku średniego

Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym

Występowanie niedowagi, nadwagi i otyłości w wybranej grupie osób zamieszkujących
Warszawę i okolice

Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

Innowacyjne propozycje asortymentu sklepików szkolnych

Koło Naukowe Żywności i Żywienia

 

Na 178 zgłoszonych prac podział pomiędzy poszczególne koła kształtował się następująco:

 • Koło Fotografików Technologii Drewna – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 4
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Aves – 7
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 3
 • Koło Naukowe Biotechnologów – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego – 2
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 11
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 2
 • Koło Naukowe Ekonomistów – 6
  • wyróżnienia – 2
  • nagrody – 3
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 2
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 20
  • wyróżnienia – 2
  • nagrody – 3
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 2
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Leśników – 30
  • wyróżnienia – 7
  • nagrody – 6
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 20
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 2
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 3
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 4
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Ogrodników – 3
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Rolników – 3
  • wyróżnienia – 2
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Technologów Żywności – 7
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 9
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 2
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 2
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 4
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 7
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 6
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 13
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 2
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci” – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 7
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 3

 

 

Ranking XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych

 

 

Miejsce

Nazwa koła

Suma punktów

1

Koło Naukowe Leśników

68

2

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

36

3

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

34

4

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

27

5

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

25

6

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

23

8

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

21

8

Koło Naukowe Ekonomistów

21

9

Koło Naukowe Aves

19

10

Koło Naukowe Żywności i Żywienia

13

11

Koło Naukowe Technologów Żywności

11

12

Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

10

14

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

8

14

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

8

15

Koło Naukowe Rolników

7

17

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

6

17

Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym

6

21

Koło Fotografików Technologii Drewna

5

21

Koło Naukowe Obrabiarek CNC

5

21

Koło Naukowe Ogrodników

5

21

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia”

5

22

Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

4

23

Koło Naukowe Informatyków Silver .NET

2

27

Koło Naukowe Biotechnologów

1

27

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji

1

27

Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii

1

27

Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”

1

28

Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki

0