03
grudnia
2014

Roczny staż dla studentów nauk biologicznych w USA / Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów nauk biologicznych (np. biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja) zainteresowanych odbyciem rocznego stażu naukowego w USA (University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation) do zgłaszania się na konkurs na staże w roku akademickim 2015-2016

The Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP) oferuje 11-miesięczne staże badawcze (rozpoczęcie: wczesny lipiec, zakończenie: wczesny czerwiec) dla wybitnych, wykwalifikowanych studentów, posiadających rekomendacje z Polskich instytucji naukowych. Studenci chcący wziąć udział w stażu naukowym musza być w semestrze letnim 2015 na 1 lub 2 roku studiów magisterskich. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie: gradstudies.virginia.edu/VRGTP.

Co oferują Uczelnie w USA:

  • możliwość uczestnictwa w ważnych, atrakcyjnych problemach badawczych i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej w uczelni macierzystej;
  • stypendium w wysokości $25,000 - $27,500 z przeznaczeniem na koszty utrzymania;
  • oficjalną pomoc w załatwieniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student);
  • pełne ubezpieczenie medyczne;
  • w przypadku Oklahoma Medical Research Foundation - również zwrot kosztów podroży;

Wymagania:

·  Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny);

·  Zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej;

·  Średnia ocen ze studiów minimum 3.8., a z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0;

 

Wymagane dokumenty (wszystkie w języku angielskim):

·  CV w języku angielskim ze zdjęciem i danymi kontaktowymi (zgodne ze wzorem);

·  Transkrypt z uczelni ze wszystkich semestrów wraz z policzoną średnią (lub średnimi);

·  List motywacyjny (według wzoru) wskazujący m.in. 3 tematy, które kandydat wybrał z zaproponowanych na stronie VRGTP, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem; wybór ten nie jest wiążący ani ostateczny, tytuły projektów znajdą Państwo na stronie: gradstudies.virginia.edu/VRGTP, w temacie: Tentative Projects for 2015-16. Ostateczne tematy i liczba miejsc mogą ulec zmianie do ostatniej chwili;

·         Co najmniej jedna opinia polecająca od samodzielnego pracownika naukowego;

·         Zgoda uczelni macierzystej (podpisana przez Dziekana Wydziału i Promotora kandydata) na formularzu podanym na stronie internetowej (patrz poniżej);

 

Jak aplikować:

Wszystkie dokumenty powinny zostać sformatowane jako jeden plik PDF, w podanej kolejności (nazwa dokumentu: ImieNazwisko.PDF). Oprócz powyższych pięciu dokumentów kandydaci mogą załączyć inne dokumenty (maksimum 5) zaświadczające o znajomości języka, doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, osiągnieciach, publikacjach, itd. Ważne jest by dokument został nazwany: ImieNazwiskoSupplement.PDF. Dokumenty w wersji elektronicznej należy wysłać do 1 lutego 2015 na adres vrgtp@fulbright.edu.pl. Kandydaci dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych (odbędą się one w dniach 14 i 16 marca, odpowiednio w Warszawie i Poznaniu) będą o tym fakcie powiadomieni do 15 lutego i będą musieli uzupełnić podania o transkrypt z sesji zimowej (prosimy o przesłanie dokumentów do 5 marca), aby ostatecznie zakwalifikować się na rozmowę. Podróż na rozmowy kwalifikacyjne odbywa się na koszt kandydata.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Patrycją Gołąb (vrgtp@fulbright.edu.pl).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/pl/visiting-research-graduate-traineeship-program/

 

KONTAKT:

Patrycja Gołąb
Assistant and Educational Advisor

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission

K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

+48 22 10 100 40 | patrycja.golab@fulbright.edu.pl
fulbright.edu.pl | fb.com/FulbrightPolska | youtube.com/FulbrightPolska | FulbrightPolska at Linked.in

 

fulbrighteducationusa