Dla studentów

Organizacje studenckie


Organizacje studenckie SGGW

Wyciąg z rejestru organizacji studenckich działających w SGGW - wg stanu na listopad 2015Organizacje Studenckie pozwalają na realizację zainteresowań studentów w wolnym czasie.
Studenci mogą w nich rozwijać swoje pasje turystyczne (kluby podróżnicze i turystyczne), sportowe (sekcje AZS-u), działać jako wolontariusze czy też pracować dla środowiska studenckiego reprezentując jego interesy (Samorząd Studencki).
Treści na kolejnych stronach nie znajdują się na serwerze SGGW. Za publikowane treści odpowiada właściciel i nie są one oficjalnym stanowiskiem SGGW. 

Obecnie w SGGW funkcjonują następujące Organizacje Studenckie:


Akademicki Klub Turystyczny SGGW
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo SGGW
AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
ERASMUS STUDENT NETWORK SGGW
IAAS-Polska – Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych
IVSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
Rewia Tańca
Studencki Klub Podróżniczy „Czwórka”
Studencki Klub Wspinaczkowy
Studencki Klub Jaskiniowy
Klub Żeglarski SGGW
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich AKTEON
Ruch Akademicki Pod Prąd

Niezależne Zrzeszenie Studentów


Chór Akademicki SGGW
Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej
Chór Kameralny SGGW
SQER Dance
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW