Dla studentów

Legia Akademicka


Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, wzmocnić zasoby rezerw Wojska Polskiego, uzyskać stopień wojskowy lub myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.

Program realizuje Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i szkołami wyższymi. Organizatorem części teoretycznej szkolenia są uczelnie wyższe, a część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych posiadających polskie obywatelstwo, niekaranych, którzy przeszli kwalifikację wojskową lub są gotowi aby ją odbyć.

Aplikacja do programu:

 • Złożenie wniosku (1) na uczelni w prowadzącej program
 • Uczęszczanie na zajęcia teoretyczne (30 godzin)
 • Zaliczenie egzaminu z części teoretycznej
 • Odbiór zaświadczenia o ukończeniu części teoretycznej
 • Złożenie na uczelni wniosku (2) o powołanie na ćwiczenia wojskowe
 • Odbiór karty powołania na ćwiczenia wojskowe
 • Stawiennictwo we wskazanej jednostce wojskowej, odbycie szkolenie i złozenie przysięgi wojskowej. Dwa moduły do wyboru:
  • Podstawowy (21 dni ćwiczeń poligonowych) – będziesz żołnierzem rezerwy!
  • Podoficerski (42 dni ćwiczeń poligonowych) – będziesz podoficerem rezerwy!

Studenci SGGW zainteresowani udziałem w programie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez warszawskie uczelnie. Zachęcamy do sprawdzenia informacji bezpośrednio we wskazanych poniżej uczelniach prowadzących program Legia Akademicka:

Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna – aplikacja do 10 stycznia 2020
Do pobrania wniosek, który należy złożyć w dziekanacie AE-H w Warszawie w terminie do 10 stycznia 2019 r.

Kontakt z koordynatorem projektu z ramienia A E-H w Warszawie
mgr Mariusz Markiewicz
e-mail: m.markiewicz@vizja.pl
mobile: 600 226 461 (w godz. 8-18:00)

Wojskowa Akademia Techniczna - aplikacja do 20 stycznia 2020
https://wlo.wat.edu.pl/rekrutacja-legia-akademicka/

Szkoła Główna Handlowa
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/SSPOiOIN/legia-akademicka/Strony/default.aspx

Szczegółowe informacje  na temat programu są dostępne na stronach: