Przed nami dwa wspaniałe festiwale muzyki chóralnej. Już w czerwcu jedziemy nad nasz piękny Bałtyk! W sierpniu zaś będziemy się wygrzewać się w słonecznej Bułgarii. Kolejny rok akademicki rozpoczniemy od udziału w wielkim projekcie multimedialnym o tajmeniczej nazwie „Grafitti”.