Dla studentów

Chór Kameralny SGGW


Chór Kameralny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstał w marcu 2014 r. w ramach rozszerzenia działalności Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI im. Zofii Solarzowej SGGW w Warszawie. Zespół tworzą studenci i absolwenci Uczelni, których pasją jest muzyka i śpiew. Mimo krótkiego stażu Chór Kameralny SGGW może się pochwalić udziałem w wielu kilku konkursach i festiwalach chóralnych na terenie Polski i za granicą, otrzymując prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Zespól miał okazję występować na znanych estradach m.in. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej podczas obchodów 200-lecia macierzystej Uczelni.

W repertuarze zespołu są utworu z różnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań muzyki popularnej i ludowej.

Chór bierze udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez czołowych trenerów wokalnych i dyrygentów. W Chórze Kameralnym SGGW prowadzimy regularne zajęcia z emisji głosu, podczas których każdy ma szansę opanować warsztat wokalny. Prawidłowy śpiew to oprócz przyjemności, również duży wysiłek fizyczny, dlatego zaliczamy WF.

Kontakt do nas: Facebook: www.facebook.com/chorkameralnysggw
Strona internetowa: www.kameralnysggw.pl
Email: kameralny@sggw.pl  

Próby Chóru odbywają się we wtorki i w czwartki g. 19:00-22:00 na starym kampusie, bud. nr 8, s. 101!