Dla pracowników

Zdalne zajęcia


Do czasu uruchomienia na SGGW ogólnouczelnianego systemu do nauczania zdalnego (portalu edukacyjnego) zachęcamy do korzystania z różnych rozwiązań utrzymywanych zarówno na Uczelni, jak również oferowanych bezpłatnie na rynku komercyjnym.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące zdalnego nauczania: zasoby i plany SGGW oraz linki do rozwiązań zewnętrznych.

Informacje ogólne

Zasoby SGGW

 • Obecnie na Uczelni dysponujemy przede wszystkim platformą Moodle: https://e.sggw.pl administrowaną przez Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki / Instytut Informatyki Technicznej. W systemie konto każdy zakłada sam, a wyższe uprawnienia – do uzyskania od administratora.
 • System Moodle jest jednocześnie narzędziem do uwierzytelniania wykorzystywanym przez system Big Blue Button, pozwalającym na prowadzenie telekonferencji, udostępnianie ekranu i okien aplikacji w trybie interaktywnym.
 • Dysk w chmurze uczelnianej IIT
 • W ciągu najbliższych dwóch tygodni (stan na 18.03.2020) planowane jest uruchomienie na SGGW scentralizowanej usługi Microsoft Teams dla pracowników i studentów (zadanie w ramach projektu POWER). Znacznie ułatwi to komunikację i umożliwi sprawniejszą organizację zdalnych zajęć.
 • Zespół SGGW TV może w miarę wolnych terminów wspomóc nagranie wykładów do zamieszczenia na platformie Youtube.

Ogólnodostępne narzędzia informatyczne wspierające nauczanie zdalne

 • Systemy telekonferencyjne
  • Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/free (ograniczenie liczby uczestników). System będzie wkrótce dostępny na SGGW w pełnej scentralizowanej wersji.
  • Webex (Cisco): https://cart.webex.com/ (ograniczenie do 100 uczestników, wymagana rejestracja, utworzenie konta trwa 24h).
  • Zoom (używany m.in. przez Harvard): https://zoom.us/ (ograniczenie do 40 minut na jedną sesję zostało przez firmę tymczasowo zniesione. Możliwe dołączenie do telekonferencji bez posiadania konta).
  • Discord (narzędzie służące do komunikacji w grach sieciowych, ale używane do nauczania zdalnego): https://discordapp.com/

Systemy konferencyjne posiadają również zróżnicowane możliwości dzielenia ekranów, okien, aplikacji, współpracy, itp. Często wykorzystywane są do organizacji wykładów i innych zajęć online.

Komunikacja ze studentami

Organizacja zajęć online wymaga skutecznej komunikacji ze studentami – choćby w celu przekazania kodów dostępu do kursów, konferencji czy transmisji. Przy korzystaniu z różnych narzędzi koniecznie trzeba pamiętać o zaleceniach związanych z ochroną danych osobowych (patrz https://uodo.gov.pl/)

 • eHMS: https://ehms.sggw.pl/
 • email: do indywidualnego ustalenia ze studentami (Uwaga! RODO!)
 • media społecznościowe: do indywidualnego ustalenia ze studentami (Uwaga! RODO!)
 • komunikatory sieciowe (Uwaga! RODO!)
 • Microsoft Teams (wymagane konta studentów w systemie)

Instrukcje prowadzenia zajęć zdalnych

 • SGGW: https://e.sggw.pl
 • Uniwersytet Warszawski: https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/#
 • Zalecenia Uniwersytetu Harvarda: https://teachremotely.harvard.edu/
 • Aby rozpocząć kurs w Moodle na SGGW należy:
 • Dokumentacja Moodle dla nauczycieli: https://docs.moodle.org/en/Teacher_quick_guide
 • Demo systemu BigBlueButton: https://demo.bigbluebutton.org/gl wraz z instrukcją jego używania Viewer Overview i Moderator/Presenter Overview
 • Przykładowe scenariusze prowadzenia zajęć:
  • Zajęcia na moodle, w tym użycie BigBlueButton (wymagane konta studentów w systemie)
  • Zajęcia wspierane przez Microsoft Teams (wymagane konta studentów w systemie)
  • Zajęcia wspierane przez Zoom (link do telekonferencji zaplanowanej w czasie przewidzianym na zajęcia planowe umieszczony w eHMS lub przekazany studentom w innej formie)
  • Zajęcia wspierane przez Webex (telekonferencja planowana w czasie przewidzianym na zajęcia planowe, konieczne zaproszenie uczestników przez wpisanie ich emaili. Uczestnicy nie muszą mieć kont w systemie)
  • Zajęcia przez stream na Youtube (link do wykładu zaplanowanego w czasie przewidzianym na zajęcia planowe umieszczony w eHMS lub przekazany studentom w innej formie)
  • Zajęcia wspierane przez Discorda, Teamviewera, … (wymagane konta i autoryzacja dostępu)

Zasoby dydaktyczne online

Prawa autorskie

 • W przypadku korzystania z obcych materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na poszanowanie prawa autorskiego.
 • W przypadku udostępniania materiałów otwartych wskazane jest wskazywanie w prosty sposób licencji (np. https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/), które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów zgodnie z zasadami prawa autorskiego.