SGGW

Dla pracowników

07
sierpnia
2014

WYNIKI III KONKURSU PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 6 sierpnia 2014 ogłosiło wyniki III Konkursu Programu Badań Stosowanych.

Wśród projektów przeznaczonych do finansowania znalazły się  4,  które będą realizowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

  • "Opracowanie zastosowań w budownictwie, pienistej masy termoizolacyjnej uzyskiwanej z wykorzystaniem włókien pochodzących z recyklingu makulatury, biomasy oraz przetworzonych polimerów syntetycznych" -  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie (Lider Projektu), Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z o.o., Uniwersytet Warszawski 
  • "Opracowanie technologii towarowej uprawy aktinidii ostrolistnej (mini kiwi) w warunkach Polski centralnej"  - Wydziały SGGW w Warszawie: Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (Lider Projektu), Rolnictwa i Biologii, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Gospodarstwo sadownicze Renata i Jacek Kostrzewa
  • "Inteligentne Systemy Oświetleniowe dla Przemysłowej Produkcji Roślinnej" -  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie (Lider Projektu), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka, Górskiego PAN, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z.o.o., Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
  • "Produkt synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt" - Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,  Politechnika Łódzka (Lider Projektu), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB W Puławach, Zakład Higieny Pasz, JHJ Sp. z o.o.