Dla pracowników

Współpraca międzynarodowa

04
lutego
2015

Raport “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH)”

Podsumowanie możliwości we wszystkich konkursach Horyzontu 2020 dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH)”.  W raporcie zebrana została informacja na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2014/2015 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.

Dokument dostępny jest na następującej stronie: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final1.pdf.

 

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych, irp@sggw.pl