Dla pracowników

Współpraca międzynarodowa

15
września
2015

NOWA OFERTA STYPENDIALNA DAAD

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o nowej ofercie stypendialnej DAAD na rok akademicki 2016/2017. Stypendia DAAD oferowane są dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców polskich uczelni, planujących pobyt studyjny lub naukowy w Niemczech.

Rodzaje stypendiów:

1. Stypendia DAAD dla studentów i absolwentów

2. Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

3. Stypendia DAAD dla naukowców

4. Stypendia DAAD dla byłych stypendystów

5. Stypendia DAAD dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie, TUTAJ

oraz w broszurze informacyjnej.

KONTAKT:

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

Ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
Telefon: 22/6174847, 6161308
E-mail: daad@daad.pl