SGGW

Dla pracowników

16
grudnia
2015

II KONKURS TANGO

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został ogłoszony II konkurs w ramach Programu TANGO

Program TANGO jest wspólnym przedsięwzięciem NCBR i NCN, mającym na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Najważniejsze informacje o konkursie opracowane przez CIiTT  zostały zestawione w tabeli.

Więcej informacji, w tym ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa, dostępne są na stronach NCBR NCN.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów, wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Przypominamy, że osoby aplikujące zobowiązane są dostarczyć do CIiTT formularz zgłoszeniowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do Prorektora ds. Nauki oraz dokumenty wymagane regulaminem konkursowym (wzory dokumentów dostępne są w CIiTT).

Kontakt CIiTT SGGW: mgr Joanna Stępkowska, e- mail: joanna_stepkowska@sggw.pl, tel. 22 59 356 93