SGGW

Dla pracowników

10
listopada
2013

Ubezpieczenia pracowników i studentów SGGW

Informujemy o możliwości ubezpieczenia pracowników i studentów SGGW od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2013/2014.

Rejestracja na stronie  http://www.nnw-sggw.pl/