SGGW

Dla pracowników

16
kwietnia
2015

Szkolenie dla Pracowników i Doktorantów "PO WER 2014-2020"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje szkolenie ”Projekty dla uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2015 roku w budynku nr 8 w sali 112. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 15.00.

Program szkolenia:

1. Przegląd kwalifikowanych typów projektów PO WER EFS dla uczelni w l. 2014 - 2020 wraz z omówieniem aktualnego harmonogramu naboru na 2015 r.

2. Przegląd zmian w zakresie formularza wniosku o dofinansowanie w stosunku do perspektywy 2007 - 2013 (wskaźniki, reguła CREAM, uzasadnienia, system informatyczny, sposób pracy z wnioskiem itd.).

3. Wybrane zagadnienia zatrudniania i wynagradzania personelu i pracowników projektów PO WER EFS dla uczelni w l. 2014 - 2020 (baza personelu, limity godzinowe, kwalifikowane formy zatrudniania, podstawowe kwestie kwalifikowalności wynagrodzenia itd.)

Dziękujemy za zainteresowanie!

Uprzejmie informujemy, że na szkolenie nie ma już wolnych miejsc.