SGGW

Dla pracowników

03
marca
2016

Szkolenie „Projekty dla Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zasady budżetowania, wymagania konkursowe oraz rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie, które będzie miało na celu przygotowanie SGGW do efektywnego aplikowania o środki unijne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 oraz ich rozliczanie.

Termin szkolenia:

 9 marzec 2016 r. w godzinach od 9.00 – 15.00.

Planowany temat szkolenia:

„Projekty dla Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zasady budżetowania, wymagania konkursowe oraz rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014".

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: ciitt@sggw.pl do 7 marca 2016r.

W programie spotkania znajdują się m.in. poniższe tematy:

Moduł 1: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu "Nowe Programy Kształcenia" (realizacja nowych programów kształcenia i dostosowanie istniejących programów kształcenia do potrzeb gospodarki);

Moduł 2: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu "Program rozwoju kompetencji" (realizacja programów szkoleniowych dla studentów w zakresie rozwoju ich kompetencji) z uwzględnieniem doświadczeń konkursowych 2015 r.;

Moduł 3: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu "Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej";

Moduł 4 : omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu "Międzynarodowe programy kształcenia" (realizacja programów kształcenia w j. obcych, realizacja programów międzynarodowych i współpraca z zagraniczną kadrą akademicką);

Moduł 5: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu "Interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich";

Moduł 6: omówienie specyfiki założeń konkursowych konkursu "Trzecia misja uczelni";

Moduł 7: zasady budżetowania projektów PO WER EFS;

Moduł 8: zasady rozliczania projektów POWER EFS z wykorzystaniem systemu SL2014.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu zostaną Państwu wysłane w dniach 7 – 8 marca.2016 r.