SGGW

Dla pracowników

27
października
2014

Polski Kongres Gospodarczy rozpoczął dyskusję nad relacjami Nauka-Biznes

Celem Polskiego Kongresu Gospodarczego 2014 było rozpoczęcie dyskusji nad relacjami między nauką i edukacją a biznesem. Oprócz przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania musi bowiem istnieć odpowiedni mechanizm komunikacji umożliwiający wykorzystanie potencjału badawczego.

Organizatorzy Kongresu - Pracodawcy RP sformułowali wyjściowe tezy inicjujące dyskusję. Dotyczą  one podstawowych zagadnień – takich jak ustrój uczelni i instytutów naukowych, finansowanie edukacji i nauki, nauczanie dualne czy też sposób wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce.

W otwarciu Polskiego Kongresu Gospodarczego udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska.

Prezydent Bronisław Komorowski zaznaczył, że państwo powinno zapewniać odpowiednie otoczenie instytucjonalne i prawne dla współpracy nauki i biznesu. Trzeba też wykorzystać sprawnie środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz poprawić ochronę praw podatnika - ocenił Prezydent.  Zdaniem Bronisława Komorowskiego, zbyt często oddzielnie mówi się o gospodarce i o nauce. W związku z tym, jak zapowiedział, zgłosi rekomendacje, które będą służyć wzmocnieniu współpracy biznesu i nauki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  podczas swojego wystąpienia zwracała uwagę na rolę nauki. Jak podkreślała nauka musi służyć społeczeństwu:  - Jeśli nauka ma być siłą napędową gospodarki, musi być użyteczna. Musimy zacząć rozmawiać o takiej misji nauki. – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Podczas Kongresu jego uczestnicy dyskutowali także m.in. na temat propozycji zmian systemowych i prawnych w nauce i edukacji oraz otoczeniu biznesowym, o perspektywach współpracy i komercjalizacji na styku nauki i biznesu do 2020 r., a także o edukacji wyższej i związanych z nią potrzebach rynku pracy.