SGGW

Dla pracowników

15
stycznia
2016

Nabór wniosków w ramach VII edycji programu Lider rozpoczęty

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w VII konkursie w ramach Programu Lider.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 14.01.2016-14.03.2016 w systemie elektronicznym pod adresem  lsi.ncbr.gov.pl  . 

Najważniejsze informacje o konkursie opracowane przez CIiTT zostały zestawione w tabeli

Więcej informacji, w tym ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa, dostępne są na stronach NCBR.

Przypominamy, że osoby aplikujące zobowiązane są dostarczyć do CIiTT formularz zgłoszeniowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do Prorektora ds. Nauki oraz dokumenty wymagane regulaminem konkursowym (wzory dokumentów dostępne są w CIiTT).

Kontakt CIiTT SGGW: mgr Joanna Stępkowska, e- mail: joanna_stepkowska@sggw.pl, tel. 22 59 356 93