SGGW

Dla pracowników

11
marca
2016

Konsultacje tzw. Małej ustawy o innowacyjności MNiSW

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zachęca wszystkich zainteresowanych tematyką innowacyjności do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu tzw. Małej ustawy i innowacyjności.

Do 4 kwietnia br. istnieje możliwość zgłaszania uwago do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy_projekty/).

Celem projektu jest stworzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a co za tym idzie do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. Przy ocenie konkurencyjności poszczególnych krajów innowacyjność jest jednym z istotnych czynników. Polska w rankingach innowacyjności wypada niezadowalająco (46 miejsce na 141 w Global Innovation Index 2015; 24 miejsce na 28 w Innovation Union Scoreboard 2015) i jest oceniana poniżej średniej dla UE we wszystkich głównych obszarach, mimo dostępu do finansowania z UE (wydatki na działalność B+R rosną z roku na rok) oraz relatywnie korzystnego otoczenie regulacyjno-biznesowego oraz bezpłatnego szkolnictwa wyższego.

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do 59 podmiotów. Oprócz organizacji, do których projekt już trafił, pracownicy administracyjni czy naukowi, młodzi doktoranci i doktoranci – mają okazję zgłosić swoje uwagi mailowo na adres ustawa.innowacyjnosc@nauka.gov.pl

Szczegółwe informacje na temat projektu ustawy dostępne są na stronach:

  • http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jak-powinny-wygladac-polskie-innowacje-czekamy-na-wasze-opinie.html
  • http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/
  • http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy_projekty/