SGGW

Dla pracowników

08
sierpnia
2014

Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie

Klaster Innowacji w Agrobiznesie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Nauk Ekonomicznych w dniach 11 - 12 września organizuje Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie ,,Bezpieczeństwo Żywności‘‘ . Obrady będą miały miejsce w auli Kryształowej SGGW w przy ulicy Nowourysnowskiej 166 w Warszawie. W trakcie kongresu zostaną przedstawione najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce.