SGGW

Dla pracowników

03
lutego
2016

IV KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI

Centrum Informacji i Transferu Technologii informuje, iż Minister Obrony Narodowej ogłosił IV KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI
Centrum Informacji i Transferu Technologii informuje, iż Minister Obrony Narodowej ogłosił:
IV KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI
Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.
Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:
  • uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne,
  • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
  • podmioty gospodarcze,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.
  • osoby fizyczne.
Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:
  • w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia -60 000 złotych, nagroda II stopnia - 40 000 złotych, nagroda III stopnia -20 000 złotych,
  • w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia - 50 000 złotych, nagroda II stopnia - 20 000 złotych,
  • wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezes Urzędu Patentowego RP.
Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 4 marca 2016 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie MON.