Dla pracowników

IT DLA PRACOWNIKÓW


IT DLA PRACOWNIKÓW

W zakładce można znaleźć najczęściej wyszukiwane zagadnienia dotyczące rozwiązań informatycznych dla pracowników SGGW realizowanych przez Centrum Informatyczne.

Więcej informacji dotyczących Centrum i zadań przez nie realizowanych znajduje się na intranetowej stronie Centrum Informatycznego (strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW).

 

Konto pocztowe

Ponieważ adres mailowy jest pierwszą widoczną prezentacją pracownika, zalecane jest posługiwanie się kontem pocztowym w domenie SGGW.
Uczelniane konto pocztowe umożliwia także identyfikację pracownika - Pomoc Informatyczna wysyła zresetowane hasła i kody aktywacyjne do oprogramowania specjalistycznego tylko na adresy mailowe
w domenie SGGW.

Dostęp zdalny
Możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej. Poza wysyłaniem i odbieraniem wiadomości, każdy pracownik ma również możliwość:

 • wglądu we własne dane kadrowe,
 • założenia zgłoszenia do Pomocy Informatycznej,
 • ustawienia przekierowania poczty na inny adres a-mail oraz odpowiedzi wakacyjnej,
 • ustawienia stopki e-mail.

W celu uzyskania/odzyskania utraconych danych do logowania należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną.

ZALOGUJ SIĘ DO WebMail

Dostęp lokalny
Poza dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, możliwy jest również dostęp z poziomu klienta pocztowego (zalecany Microsoft Outlook) oraz programów pocztowych na urządzenia mobilne po wcześniejszym ich skonfigurowaniu. Centrum dostarcza odpowiednich instrukcji (instrukcje dostępne są wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW), jak również oferuje swoją pomoc podczas instalowania przedmiotowego narzędzia.

 

Dostęp do sieci

Budynki kampusu SGGW objęte są zasięgiem działania Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej (OSK),
w ramach której pracownicy SGGW uzyskują dostęp do:

 • Internetu,
 • intranetu (wewnętrznych treści SGGW),
 • dysków wspólnych,
 • systemów ogólnouczelnianych.

Podłączenie do OSK, możliwe jest poprzez:

 • dostęp bezprzewodowy (EDUROAM),
 • dostęp przewodowy (gniazda dostępowe).

Szczegółowe informacje dostępne są na intranetowej stornie Centrum Informatycznego (strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW).

 

Wirtualny dziekanat (eHMS)

Wirtualny dziekanat umożliwia uprawnionym pracownikom usprawnienie procesu dydaktycznego poprzez wsparcie takich czynności jak prowadzenie zajęć i dokumentacji, czy prowadzenie dziekanatów.
Pełny opis usługi oraz warunki dostępu do Wirtualnego Dziekanatu (strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW).

ZALOGUJ SIĘ DO WIRTUALNEGO DZIEKANATU

W przypadku utraty UID lub/i hasła należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną.
UWAGA:
Zrestartowane hasło do eHMS przesyłane jest wyłącznie na pracownicze konto pocztowe.
W przypadku braku dostępu do konta pocztowego, należy osobiście zgłosić się do Pomocy Informatycznej, w celu uzyskania danych do logowania.

W przypadku upłynięcia terminu ważności konta, należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych we właściwej jednostce, celem wystawienia nowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 

Dystrybucja oprogramowania specjalistycznego

Warunkiem uzyskania oprogramowania jest posiadanie uczelnianego konta pocztowego.

AutoCAD

 1. Edukacyjna wersja programu przeznaczona do instalacji domowej dostępna jest po zarejestrowaniu się studenta na stronie Autodesk.
 2. Pełna wersja programu (mapowanie), dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW.
  Produkt dostępny na serwerze SGGW: Autodesk Building Design Suite Ultimate 2019.

STATISTICA

 1. Aktualna licencja oprogramowania obowiązuje do 31.03.2022r.
 2. Dostęp do oprogramowania posiadają doktoranci i pracownicy Uczelni.
 3. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy wypełnić Kartę Rejestracyjną (KR) użytkownika STATISTICA.
 4. Po wypełnieniu KR zostaną przesłane (na podany w KR adres e-mail) kody instalacyjne do oprogramowania STATISTICA wraz linkiem do plików instalacyjnych oraz niezbędnymi informacjami.
   

SPSS

 1. Aktualna licencja oprogramowania obowiązuje do 30.04.2021r.
 2. Dostęp do oprogramowania posiadają doktoranci i pracownicy uprawnionych Wydziałów.
  Uprawnione Wydziały: Nauk Społecznych, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Leśny, Medycyny Weterynaryjnej, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.
 3. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania SPSS, należy zapoznać się z Warunkami użytkowania oprogramowania SPSS.
 4. Z uczelnianego konta pocztowego wysłać wiadomość na adres pomoc_ci@sggw.pl z prośbą o udostępnienie oprogramowania. W treści maila należy umieścić informację o treści: „Zapoznałem się z warunkami użytkowania oprogramowania”.
 5. W odpowiedzi zwrotnej zostaną przesłane kody instalacyjne do oprogramowania SPSS wraz z niezbędnymi informacjami.
  Uwaga: Pliki instalacyjne oraz instrukcje instalacji dostępne są tylko z komputerów podłączonych do OSK SGGW.

Więcej informacji dotyczących oprogramowania specjalistycznego

Inne

Poniższe linki dostępne są wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW.

 • Oprogramowanie standardowe - opis pakietu oprogramowania, w który standardowo wyposażone jest stanowisko komputerowe.
 • Usługi IT - szczegółowy opis usług IT świadczonych przez Centrum Informatyczne, wraz z wzorami wniosków o nadanie uprawnień do systemów.
 • Baza wiedzy - przewodnik dla pracowników SGGW, w którym znajdują się najważniejsze informacje z obszaru informatyki (instrukcje użytkownika, materiały szkoleniowe, informacje dotyczące zamówień publicznych i in.).
 • FAQ -  zbiór najczęsciej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Pomoc Informatyczna

Pomoc Informatyczna przyjmuje wszystkie zgłoszenia pozostające w zakresie zadań Centrum Informatycznego oraz Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.


Kanały komunikacji z Pomocą Informatyczną

 • Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń – dostępny z poziomu konta pocztowego WebMail (zakładka zgłoszenia).
 • E-mail: pomoc_ci@sggw.pl wysyłając zgłoszenie na ten adres należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem.
 • Telefoniczne pod nr tel. 22 59 355 50  pracownicy Pomocy Informatycznej przyjmą zgłoszenie telefonicznie.
 • Osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


Pomoc Informatyczna oferuje wsparcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.