Dla pracowników

IT DLA PRACOWNIKÓW


IT DLA PRACOWNIKÓW

W zakładce można znaleźć najczęściej wyszukiwane zagadnienia dotyczące rozwiązań informatycznych dla pracowników SGGW realizowanych przez Centrum Informatyczne.

Więcej informacji dotyczących Centrum i zadań przez nie realizowanych znajduje się na intranetowej stronie Centrum Informatycznego (strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW).

 

Konto pocztowe - usługa Microsoft 365 (inaczej Office 365)

Ponieważ adres mailowy jest pierwszą widoczną prezentacją pracownika, zalecane jest posługiwanie się kontem pocztowym w domenie SGGW.
Uczelniane konto pocztowe umożliwia także identyfikację pracownika - Pomoc Informatyczna wysyła zresetowane hasła i kody aktywacyjne do oprogramowania specjalistycznego tylko na adresy mailowe
w domenie SGGW.

Każdy pracownik posiada konto pocztowe w usłudze Microsoft 365 (inaczej Office 365). Konta zakładane są automatycznie na podstawie danych z systemu kadrowego.

W skład usługi Microsoft 365 wchodzi szereg aplikacji online - ich obsługa oraz komunikacja odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej praktycznie z każdego miejsca i urządzenia posiadającego dostęp do Internetu:

 • Poczta elektroniczna wraz z Outlook  - użytkownicy otrzymują 50GB miejsca na swoją korespondencję;
 • Usługa OneDrive będąca magazynem danych „w chmurze” (użytkownicy uzyskują  1TB miejsc na zapisywanie swych danych);
 • Aplikacje online MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), które pozwalają na tworzenie oraz edycję dokumentów online; ;
 • Usługa Teams  jako centrum pracy grupowej (czat, spotkania online);
 • ClassNotebook – do tworzenia notatek i udostępniania materiałów;
 • SharePoint - platforma aplikacji webowych;
 • Sway - aplikacja umożliwiająca łatwe tworzenie i udostępnianie interakcyjnych raportów oraz prezentacji;
 • Forms - usługa pozwalająca łatwo tworzyć ankiety, testy i sondaże oraz ich udostępnianie i wypełnianie;
 • Delve - aplikacja umożliwiająca w jednym miejscu na poruszanie się po dokumentach dostępnych „dla nas” w usłudze Office 365, ich poszukiwanie, organizowanie, przeglądanie;
 • Stream - pozwala przesyłać, wyświetlać i udostępniać filmy;
 • Planner -  wspomagający planowanie zadań.

Większość usług posiada swoje wersje na urządzenia mobilne.

 

Aktywacja i dostęp do konta pocztowego - usługi Microsoft 365 (inaczej Office 365)

Aby uzyskać dostęp do usługi Microsoft 365 należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną.

Aby zrestartować swoje hasło do konta w usłudze należy przejść na stronę
konto.sggw.edu.pl/

Ważne: wybieramy opcję "zapomniałem hasła", a następnie w polu adres e-mail należy wpisać adres e-mail podany podczas uzyskiwania dostępu. W odpowiedzi na podany przez nas adres otrzymamy e-mail z linkiem do resetu hasła.

 

Aby uzyskać dostęp do swojego konta w Microsoft 365 przez przeglądarkę internetową należy zalogować się na stronie 
poczta.sggw.edu.pl

Ważne: adresy skrzynek mają następująca składnię: pXXXXXX@sggw.edu.pl gdzie XXXXXX to numer pracowniczy uzupełniony „0” do 6 znaków, dla nr 1999 będzie to p001999. 

 

Więcej informacji na temat logowania i obsługi Microsoft 365 znajdziecie Państwo na stronie
pomoc.o365.sggw.edu.pl

 

Dostęp do sieci

Budynki kampusu SGGW objęte są zasięgiem działania Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej (OSK),
w ramach której pracownicy SGGW uzyskują dostęp do:

 • Internetu,
 • intranetu (wewnętrznych treści SGGW),
 • dysków wspólnych,
 • systemów ogólnouczelnianych.

Podłączenie do OSK, możliwe jest poprzez:

 • dostęp bezprzewodowy (EDUROAM),
 • dostęp przewodowy (gniazda dostępowe).

Szczegółowe informacje dostępne są na intranetowej stornie Centrum Informatycznego (strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW).

 

Wirtualny dziekanat (eHMS)

Wirtualny dziekanat umożliwia uprawnionym pracownikom usprawnienie procesu dydaktycznego poprzez wsparcie takich czynności jak prowadzenie zajęć i dokumentacji, czy prowadzenie dziekanatów.
Pełny opis usługi oraz warunki dostępu do Wirtualnego Dziekanatu (strona dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW).

ZALOGUJ SIĘ DO WIRTUALNEGO DZIEKANATU

W przypadku utraty UID lub/i hasła należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną.
UWAGA:
Zrestartowane hasło do eHMS przesyłane jest wyłącznie na pracownicze konto pocztowe.
W przypadku braku dostępu do konta pocztowego, należy osobiście zgłosić się do Pomocy Informatycznej, w celu uzyskania danych do logowania.

W przypadku upłynięcia terminu ważności konta, należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych we właściwej jednostce, celem wystawienia nowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 

Dystrybucja oprogramowania specjalistycznego

Warunkiem uzyskania oprogramowania jest posiadanie uczelnianego konta pocztowego.

AutoCAD

 1. Edukacyjna wersja programu przeznaczona do instalacji domowej dostępna jest po zarejestrowaniu się studenta na stronie Autodesk.
 2. Pełna wersja programu (mapowanie), dostępna jest wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW.
  Produkt dostępny na serwerze SGGW: Autodesk Building Design Suite Ultimate 2019.

STATISTICA

 1. Aktualna licencja oprogramowania obowiązuje do 31.03.2022r.
 2. Dostęp do oprogramowania posiadają doktoranci i pracownicy Uczelni.
 3. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy wypełnić Kartę Rejestracyjną (KR) użytkownika STATISTICA.
 4. Po wypełnieniu KR zostaną przesłane (na podany w KR adres e-mail) kody instalacyjne do oprogramowania STATISTICA wraz linkiem do plików instalacyjnych oraz niezbędnymi informacjami.
   

SPSS

 1. Aktualna licencja oprogramowania obowiązuje do 30.04.2021r.
 2. Dostęp do oprogramowania posiadają doktoranci i pracownicy uprawnionych Wydziałów.
  Uprawnione Wydziały: Nauk Społecznych, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Leśny, Medycyny Weterynaryjnej, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.
 3. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania SPSS, należy zapoznać się z Warunkami użytkowania oprogramowania SPSS.
 4. Z uczelnianego konta pocztowego wysłać wiadomość na adres pomoc_ci@sggw.pl z prośbą o udostępnienie oprogramowania. W treści maila należy umieścić informację o treści: „Zapoznałem się z warunkami użytkowania oprogramowania”.
 5. W odpowiedzi zwrotnej zostaną przesłane kody instalacyjne do oprogramowania SPSS wraz z niezbędnymi informacjami.
  Uwaga: Pliki instalacyjne oraz instrukcje instalacji dostępne są tylko z komputerów podłączonych do OSK SGGW.

Więcej informacji dotyczących oprogramowania specjalistycznego

Inne

Poniższe linki dostępne są wyłącznie na terenie kampusu, za pośrednictwem OSK SGGW.

 • Oprogramowanie standardowe - opis pakietu oprogramowania, w który standardowo wyposażone jest stanowisko komputerowe.
 • Usługi IT - szczegółowy opis usług IT świadczonych przez Centrum Informatyczne, wraz z wzorami wniosków o nadanie uprawnień do systemów.
 • Baza wiedzy - przewodnik dla pracowników SGGW, w którym znajdują się najważniejsze informacje z obszaru informatyki (instrukcje użytkownika, materiały szkoleniowe, informacje dotyczące zamówień publicznych i in.).
 • FAQ -  zbiór najczęsciej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Pomoc Informatyczna

Pomoc Informatyczna przyjmuje wszystkie zgłoszenia pozostające w zakresie zadań Centrum Informatycznego oraz Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.


Kanały komunikacji z Pomocą Informatyczną

 • Pomoc SGGW - system na etapie pierwszej fazy wdrożenia dostępny jest tylko dla pracowników Administracji Uczelni i Pionu Technicznego.
 • E-mail: pomoc_ci@sggw.pl wysyłając zgłoszenie na ten adres należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem.
 • Telefoniczne pod nr tel. 22 59 355 50  pracownicy Pomocy Informatycznej przyjmą zgłoszenie telefonicznie.
 • Osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


Pomoc Informatyczna oferuje wsparcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.