SGGW

Dla pracowników

18
marca
2016

Harmonogram naborów wniosków dla POIR - aktualizacja

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 r.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zatwierdził harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2016 r. (wersja nr IV z 14 marca 2016 r.) znajduje się pod adresem:

http://www.poir.gov.pl/media/16824/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja4_14032016.pdf