SGGW

Dla pracowników

18
kwietnia
2019

Aspekty prawne w Programie Horyzont 2020

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Aspekty prawne w Programie Horyzont 2020”, które odbędą się 7 maja 2019 r. w bud. 7 sala 116 w godz. 10.00-14.00.

Warsztaty organizowane są przez Szkołę Główną gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla kogo:

Warsztaty adresowane są do naukowców, którzy negocjują zapisy umów oraz do pracowników służb administracyjnych z dobrą znajomością języka angielskiego, wspierających naukowców w przygotowaniu umów grantowych i negocjowaniu umów konsorcjum w imieniu beneficjentów w programie Horyzont 2020. Są to kluczowe zagadnienia niezbędne w trakcie negocjowania ww. umów.

Rejestracja trwa do 6 maja: http://bob.strony.uw.edu.pl/5742-2/

Program

Warsztaty poprowadzi: Diana Pustuła, LL.M., Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty obejmują aspekty prawne wynikające z zasad uczestnictwa w programie Horyzont 2020, postanowień modelowej umowy grantowej oraz umowy konsorcjum, w tym zagadnienia dot. ochrony własności intelektualnej.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Badawczych: Luiza Czekala tel. 22 593 10 41, e-mail: luiza_czekala@sggw.pl

 

UWAGA:

1) Modelowa umowa konsorcjum nie jest tłumaczona na język polski!

2) Prosimy uczestników warsztatów o zabranie ze sobą laptopów do przeglądania omawianych dokumentów modelowych na ekranie komputera.

3) Prosimy o pobranie ze strony programu H2020 następujących dokumentów:

a. Zasad uczestnictwa w programie H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rulesparticipation_pl.pdf

b. Modelowej umowy grantowej oraz modelowej umowy grantowej z komentarzem: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_pl.pdf; http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020- amga_v4.1_en.pdf 

c. Modelowej umowy konsorcjum (DESCA): http://www.desca-http://www.desca2020.eu/fileadmin/content/Desca_2020_1.2/DESCA2020_v1.2_March_2016_with_elucidations.pdf